Дръвчетата цъфнаха, вредителите нямат почивка

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 21.03.2016      3621

Във фенофаза цъфтеж” овощните видове са особено чувствителни на заразяване, тъй като при благоприятни условия причинителите на болестите  проникват в тъканите на растението през близалцето и чашката на цвета. При влажна и хладна пролет периодът на цъфтежа на дръвчетата се удължава. В този период се развива и листната маса, която не е покрита с фунгицид при предцъфтежното пръскане и тя също става обект на атака от болести. Особено в големите овощни градини, където е съсредоточен по-голям инфекциозен фон, се налага да се пръска, за да се предотврати масовото развитие на патогените.

При подходящи метеорологични условия в периода на цъфтеж ябълката, крушата и бадемът са податливи на най-опасното гъбно заболяване - струпясването, при което се заразяват младите листа, листните дръжки, цветните части, плодовете, както и клоните при крушата. По същото време ябълката, прасковата и бадемът се нападат и от брашнеста мана.

Първото цъфтежно третиране  се извършва при 75% прецъфтели цветове. При хладна и влажна пролет цъфтежният период се удължава,  развива се значителна листна маса, която не е покрита с фунгицид и това налага второ пръскане в края на цъфтежа.

Срещу струпясването и брашнестата мана  се третира с регистрирани фунгициди за борба, посочени в Списък ПРЗ/2016.

В периода преди, по време и след цъфтежа, при благоприятни условия - висока относителна влажност на въздуха и умерени температури, костилковите овощни видове са податливи на заразяване от гъбните болести ранно кафяво гниете и сачмянка. Контролът срещу тези болести се осъществява чрез пръскане  преди или непосредствено след цъфтежа. Могат да се използват регистрираните фунгициди, препоръчани също в Списък ПРЗ/2016.

ОСНОВНИ ВРЕДИТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА

БОЛЕСТИ:

Струпясване по крушата

Брашнеста мана по прасковата и бадема

Гномония по кайсията

Бяла ръжда по черешата и вишната

Огнен пригор по овощните видове

Петносване на пъпките (дидимела) по малината

Сиво гниене по ягодата

Неинфекциозни повреди от ниски температури

НЕПРИЯТЕЛИ:

През периода на цъфтеж засилват вредосната си дейност и неприятелите по овощните видове - листозавивачки, листогризещи гъсеници, листни въшки, хоботници, анарзия и др. За опазване на овощните видове от посочените неприятели, е необходимо провеждане на пръскане в началото и в края на цъфтежа, с регистрирани инсектициди за борба, посочени в Списък ПРЗ/2016.

Освен тези видове насажденията се нападат и от:

Мъхнат бръмбар по овощните

Червен овощен акар

Листни въшки

Ябълковият цветопробивач се чувства най-уютно в занемарените градини

Ябълковият цветопробивач предпочита старите градини

Вреди само в ябълкови насаждения, където не се провеждат редовно растителнозащитни мероприятия. Появява се напролет най-напред в градините с южно изложение, в по-топлите микрорайони, първоначално при раноцъфтящите, а след тях в средно- и късноцъфтящите сортове. Важен ориентир за тази поява е, когато средната денонощна температура достигне 6-8°С (периода 20 февруари и най-късно до 10 април).

Вредят възрастното и ларвата, като по-големи са повредите от ларвата. Ето защо особено важно е да се намали плътността на бръмбарите преди началото на яйцеснасянето. Зимува под старата и напукана кора на овощните и горските дървета, в мъховете и лишеите и в засъхналите плодове. Напролет със затопляне на времето бръмбарите напускат зимните си убежища и се придвижват към набъбналите цветни пъпки, с които се хранят, като ги нагризват и правят дупки. Предпочитат сортове с по-продължителен цъфтеж.

Борба:

• Регистрирани препарати за химична борба - няма.

• Единственият начин остава събиране на бръмбарите рано напролет още от края на февруари и началото на март механично, чрез стръскване на дърветата върху брезент. Това ще е ефикасно и ще се съберат най-много бръмбари, ако се прави през топлите часове на деня, когато те са най-активни.

• Друго, което може да направите, е да заложите лепливи пояси (подходяща материя, намазана с незасъхващо лепило) по стъблото, под короната на дърветата, които задържат бръмбарите рано напролет и не допускат придвижването им към клоните. Поясите периодично се преглеждат, а бръмбарите механично се унищожават.