Помощ за борба с вредителите по трайни насаждения

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 09.03.2016      2003

Приключи приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2016 година. Общо 2 267 земеделци заявиха помощ за борба с вредителите по трайни насаждения.

Стопаните, които се нуждаят от помощ за борба с вредителите по трайни насаждения са точно 2 267 на брой. Това стана ясно след окончателното приключване на приема на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2016 година. Финансовото отчитане за извършените мероприятия на земеделците пред Фонд „Земеделие“ ще бъде възможно до 15 април. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 27 май 2016 година.

Както “Растителна защита” вече обяви помощта за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2016 г., е в размер на  3 000 000 лв. Финансовото подпомагането е разделено на два етапа - през пролетта - след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и през есента - в периода на масов листопад. Производителите ще получат първо 2 милиона лева при кандидастване за продукти за растителна защита, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Останалата сума - 1 милион лева ще бъде разпределена за препарати за ускоряване на процесите на гниене на листата през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.