Конкурс за иновации АГРА 2016 - земеделските оскари

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 02.03.2016      1833

В състезанието, проведено на Международната селскостопанска изложба АГРА 2016 в Пловдив, се конкурираха 35 изделия на 30 фирми и научни институти от страната. До финала бяха допуснати само девет от иновациите в областта на земеделието. Силен интерес бе отчетен и от зърнопроизводители на щандовете за прецизно земеделие, семена, торове и препарати за растителна защита, където се договаряха преференциални условия за цени и доставки. Инициативата се провежда вече за осми път с активното участие на Международен панаир Пловдив и подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

На АГРА 2016 силно впечатление направи новия сорт „Стъндесто”, който е дело на Института по овощарство в Пловдив и е резултат на дългогодишен труд на специалистите от научното звено. Новият хибрид, който е кръстоска между слива и кайсия,  грабна приза в категорията „Сортови семена и посадъчен материал“. Изследователският институт произвежда и предлага плодове и  посадъчен материал от основните овощни видове, включително безвирусни подложки за костилкови и семкови овощни видове.

Още един сорт грабна вниманието на журито в конкурсната програма на международната изложба. Обикновената зимна пшеница „Гизда“,  създадена от Института по растителни генетични ресурси „Константин  Малков“ – Садово, успешно достигна финала на надпреварата. В института създават и проучват нови високодобивни и висококачествени сортове и генетична плазма от зимна обикновена пшеница с екологическа пластичност, подходящи за сухите райони на страната, при следните приоритетни направления:

·      Постигане на необходимата сухоустойчивост за осигуряване на постоянни и стабилни добиви за сухите условия на страната.

·      Създаване на нови икономично-ефективни сортове подходящи за ниски вложения в производството.

·      Разработване на отделни звена от технологията на пшеницата.

Два продукта бяха оценени като отлични в категорията „Торове и препарати за селското стопанство“: течният биостимулатор „Амино Експерт Импулс“, произвеждан от българската фирма „Екофол“, и технологията „Капрено“ на германската компания „Байер“, представена от „Байер България“.

В раздел „Животновъдство“ надпреварата спечели витаминно-минералната смес „Лизалик“, направена по собствено ноу-хау на „Бонмикс“, България. Фаворит  в раздел „Машини и инсталации в животновъдството“ стана уредът за улавяне на пчели майки, изобретен от Института по животновъдни науки в Костинброд и обявен като световна новост.

Средството за възстановяване на ерозирали терени, свлачища и депа за отпадъци на  Института по почвознаниe, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" също беше отценено като иновативно и получи в категория „Технологии за растениевъдството“.

В „Машини и инвентар за растениевъдството“първо място бе присъдени на дъмпер „Мадара“, серия М 21 -  ремарке за  насипни товари на компания „Мадара“.

Председател на комисията бе заместник-министърът на земеделието доц. д-р Цветан Димитров, а в нея влизаха представители на Държавната комисия за метрологичен и технически надзор, Селскостопанската академия, браншови сдружения и три университета.

Най-много посетители на АГРА 2016 имаше в 13-а палата, където участваха редица нови фирми, както и в специализираната палата за пчеларство. Особен интерес бе отчетен на щандовете за специализирани продукти в животновъдството, овощарството и зеленчукопроизводството.