Сечене по разсада

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 28.02.2016      9812

Сеченето е повсеместно разпространена и с голяма икономическа значимост болест по разсадите на  всички зеленчукови култури. Различават се два типа: т.нар. лъжливо сечене, резултат на неблагоприятен микроклимат, и инстинско сечене, причинявано от патогенни почвени гъби.

1. Лъжливо сечене.Причинява се от високи температури и прегряване на повърхностния почвен слой. След изскубването на растението се установява, че под повредата стъблото е здраво.

2. Истинско сечене. Причинява се от почвени гъбни патогени (Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora). Първите признаци са подпочвено изсичане, водещо до загиване на прорастващите семена. След поникването в основата на стъблото се появява мокро петно, което се разраства пръстеновидно, потъмнява, изтънява и тъканта загнива. Растенията увяхват и падат като посечени, откъдето болестта носи  името си. Първоначално загиват отделни растения, после съседните до тях и т.н., като се оформят различни по големина петна, които са огнища на зараза. Появата, развитието и разпространението на сеченето се благоприятствуват от условията на отглеждане – високи или ниски температури, висока почвена влажност или засушаване, подхранване с високи норми на азот,  голяма солева концентрация, недостатъчна светлина, прекомерна гъстота.

Борбата срещу сеченето по разсада е комплексна: унищожаване на първичната зараза, използване на обеззаразени семена, засяване в обеззаразени торопочвени смески, осигуряване на оптгимална гъстота, поддържане в разсадните помещения на оптимален микроклимат, температурната разлика между нощната и дневната температура да не е повече от 6-8°С. При поява поливките се редуцират и разсадът се подсипва със суха смеска.При отглеждане на разсада в лехи на открито да се избират лехи и отцедливи почви в проветриви места.

При поява на истинско сечене болните растения заедно със съседните им здрави се отстраняват и унищожават, а петната се поливат с 2% разтвор на син камък или амониева селитра. Срещу причинителите на болестта растенията се поливат с разтвори от регистрираните за целта фунгициди: проплант 722 СЛ   0,1% при  разход на работен разтвор 5 л/м²; трикратно с топсин М 70ВП  0,15% за краставици и домати в оранжерии: І- 3 дни преди пикирането по 3 л/м², ІІ - 3 дни преди разсаждането по 50 мл разтвор на едно растение, ІІІ - 10 дни след разсаждането по 200 мл разтвор на едно растение. За по-добра ефективност спрямо всички причинители на сеченето се препоръчват и комбинации от посочените фунгициди.При използваве на необеззаразени торопочвени смески преди засяване на семената леглото им се напрашва с 3-4 г/м² меден оксихлорид или фунгуран, а след посипването им се полива с 0,5% бордолезов разтвор.