Зимно пръскане при овошките

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 28.02.2016      4898

Направете го при сухо време през месец февруари. Зимното пръскане не трябва да съвпада със зимната резитба, тъй като за пръскането се ползват препарати за растителна защита, които причиняват щети, ако попаднат върху раните от резитбата. Подходящи за пръскане са тихите, безветрени дни, така разтворът няма опасност да бъде отнесен от вятъра. 

Кога: През невегетационния период на дърветата.

Цел:  Да се унищожат стадиите на неприятелите и причинителите на болести, които зимуват по ствола и клоните им:

· къдравост по прасковата, сачмянка, ранно кафяво гниене, кривули по сливата, бактерийно изсъхване;

· зимни яйца на червения овощен акари, листни въшки, ябълкови и крушови бълхи, педомерки, калифорнийска и други плоски щитоносни въшки, сливова щитоносна въшка, ябълков молец, глогов акар, обикновен паяжинообразуващ и жълт ябълков акар;

Акценти:

· Срещу неприятелите зимно пръскане се налага, само ако има доказана плътност над прага на икономическа вредност. За болестите обаче то е задължително.

· Най-добър ефект от зимното пръскане се получава, когато то се прави непосредствено преди пъпките да са набъбнали. Тогава започва развитието на зимуващите стадии на насекомите и акарите. Яйчният зародиш е в напреднало развитие, а зимуващите гъсеници и възрастните насекоми напускат зимните си убежища и се придвижват по клоните на дърветата.

· Препаратите и трудът ви ще идат на вятъра, ако не пръскате, както трябва. Облейте с разтвор всички части на клоните, клонките и местата на разклоненията, където най-често се струпват неприятелите, както и ствола. С други думи “окъпете” цялото дърво.

Препарати:

· Срещу болестите -  бордолезов разтвор 1 %, а само срещу къдравост по прасковата – освен  него може да се използват фунгицидите фунгуран ОН 50 ВП – 0,15 %, шампион 0,3 %, дитан ДГ – 0,3 %, дитан М-45 – 0,3 % или тирам 80 ВГ – 0,3 % .

· Срещу неприятелите  - пара зомер 0,3 %.

Ако имате круши

При температура 3-5 °C и слънчево време обикновената крушова бълха мигрира по короната и започва да се храни, а при темепература 8° С започва да снася яйца. Това е моментът за пръскане. Добър ефект ще получите от алфамекс 100 ЕК – 0,0125 % или суми алфа 5 ЕК – 0,03 %. След началото на яйцеснасянето се препоръчва делтамекс 2,5 ЕК – 0,03 %.