Какво е полегнал разсад?

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 28.02.2016      2696

Разсадът е полегнал върху почвената повърхност

Основата на стъблата не е прегризана и не е  пречупена - стъпкване от домашни животни – кучета, котки, или семената са засети много близо до повърхността

Основата на стъблото е изтъняла и потъмняла, растенията са “паднали” върху почвената повърхност като посечени" - сечене на разсада" - най-често страда разсадът в оранжериите; развива се при неправилен температурно-влажностен режим - високи или ниски температури; излишно напояване;  гъсто засяване или пикиране; използване на необеззаразени семена и торопочвени смески. Препоръка: Болните растения се изваждат и унищожават заедно с околните здрави. Петното под тях се полива с 2% разтвор на син камък или амониева селитра, а останалите растения се поливат с разтвори на регистрираните фунгициди.

Основата на стъблото е прегризана - подгризващи нощенки, телени червеи,  ларви на дългоножки.

Основата на стъблото е омекнала, растенията са “паднали” върху почвата - “просмукване” – появява се при отглеждане в преовлажнен субстрат и при ниски температури.

Лошо поникване и неравномерно гарниране

Няма видими изменения в почвата - почвата не е добре аерирана или семената са засети в студена и влажна почва, или  са засети много дълбоко, или пък са много стари и с ниска кълняемост.  

Има изменения в почвата, има измъкнати и дори унищожени семена и кълнове - птици, особено рано напролет – използване на мрежи за защита или репеленти; мишки – разхвърляне на примамки; попово прасе – разхвърляне на примамки; мравки – посипване на “пътеките” им с боракс, използване на репеленти.

Разсадът е слаб и усукан

Семената са засети нагъсто. Разсаждането и прореждането са извършени в неподходящо време. Недостатъчна светлина за саксиите или другите съдове с разсад.

Разсадът не се развива

Почвата е твърде студена или суха. Разсадът не е закален.

Корените, стъблата в основа и/или листата са наядени

Птици, мишки, голи охлюви, подури, сциаридни мухи, щурци,  ларви на   дългоножки, гъсеници на подгризващи нощенки и др. пеперуди .

Листата са надупчени, нагризани, скелетирани и/или унищожени

Гъсеници на подгризващи нощенки и др. пеперуди, земни бълхи – при зелевите култури.

Листата са минирани

Листоминиращи мухи,  доматен миниращ молец.

Листата са прошарени и/или напетнени

Мозайки, жълтеница, брашнеста мана, мани, листна плесен – при домати, черни листни петна. Паяжинообразуващи акари, трипси, цикади.

Листата са запазени, но понякога обезцветени и/или завити

Листни въшки, оранжерийна белокрилка.

Общи препоръки - прилагане на принципите на добрата растително-защитна практика: профилактика; спазване на технологичните изисквания; оптимална агротехника на отглеждане; осигуряване на оптимален температурно-влажностен режим на въздуха и субстрата в разсадните помещения; засяване и пикиране в обеззаразен субстрат; използване на висококачествени и автентични  семена, с висока кълняемост, предварително обеззаразени; обеззаразяване на инвентара; отглеждане на устойчиви сортове; отстраняване и унищожаване на болните растения; третиране с регистрираните за съответните вредители продукти за растителна защита; в разсадните помещения поставяне на цветни залепващи табла – жълти при оранжерийна белокрилка и листни въшки, жълто-оранжеви при листоминиращи мухи, небесносини при трипси; прилагане на биологични средства.