Нов български сорт домати

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 25.02.2016      29411

На шестото национално изложение „Изобретения, трансфер, иновации - 2015”, което се проведе от 12 до 14 ноември 2015 г. в град София, сорт домати Розово сърце спечели първо място в категория „Нови сортове” и получи Златен плакет.

Сорт Розово сърце е създаден в Института по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив от научен колектив от селекционер доц. Даниела Ганева - автор и съавтори специалисти в областта на зеленчукопроизводството, фитопатологията, ентомологията и химията: проф. Галина Певичарова, проф. Стойка Машева, доц. Димитрина Костова, доц. Венелина Янкова, ст. експ. Иванка Николова. Създаден е чрез многократен индивидуален отбор в местна популация домати, известна в района на гр. Пловдив като Момино сърце. Сортът е резултат на целенасочена селекционна дейност за създаване на нови сортове домати с повишена продуктивност, подобрени химико-технологични и вкусови качества на плодовете, устойчиви на абиотични и биотични фактори. След многократен отбор е повишен добивът, увеличен e броят на плодовете на съцветие, без понижаване на средната маса на плода, повишена е и устойчивостта на болести.

Сорт Розово сърце е преминал успешно двугодишно (2013-2014 г.)  изпитване за РХС (Различимост, хомогенност и стабилност) в ИАСАС (Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол) и е утвърден от Експертната комисия при същата агенция през 2015 г. за нов сорт.  Защитен е със Сертификат №11076 от 30.10.2015г., издаден от Патентно ведомство. Включен е в схемите на сортоподдържане и семепроизводство на ИЗК ”Марица“, Пловдив.

Сорт Розово сърце е подходящ за отглеждане както в култивационни съоръжения, така и на открито – при полски условия за ранно и средноранно производство. Вегетационният период (от поникване до узряване) е 105-108 дни, което го определя като средноран.

Растенията са индетерминантни (високорастящи). Стъблото е средно дебело, със средно дълги до дълги междувъзлия. Листата са светли, двойноперести, полунаведени, с по-дребни листчета, леко засукани към върха. Съцветията са прости, разположени през три листа, формиращи 2-4 плода. Неузрелите плодове са със зелен пръстен, който изчезва в ботаническа зрелост. Узрелите плодове са интензивно розови, сърцевидни, много едри (със средна маса 300-550 g), многокамерни, непукливи, месести, без целулоза, с нежна кожица и текстура, с оптимална твърдост и съхраняемост. Семенните камери са малки, периферни, семената са дребни и малко на брой.

Разтворимите сухи вещества са 5,2%. Високото и балансирано съдържание на общи захари и титруеми органични киселини определят приятния сладко-кисел вкус. За добрите вкусови качества допринасят и типичният доматен аромат, нежната кожица и текстура.

Сорт Розово сърце е устойчив на вертицилийно увяхване.

При полски условия средните добиви са между 4800-6500 кг./дк. При оранжерийни условия могат да се получат и много по-високи добиви – 8000-9000 кг./дк.

Розово сърце се отглежда на висока опорна конструкция, едноредово, по схема 70-80/30-35 cm., едностъблено, на 6-8 съцветия. Сортът не изисква специални почви, за предпочитане са топли, дълбоки, аерирани, влагоемни и плодородни.  Изисква редовно поливане, торене и целесъобразна растителна защита.

Семена от сорт Розово сърце се предлагат в ИЗК”Марица” и в търговската мрежа на страната.