БАСФ: Добре дошли в зоната на успеха!

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 17.02.2016      1659

Екипът на дивизията “Растителна защита” визиуализира своята концептуална стратегия  2016 година на 4 регионални срещи – във Варна, Бургас, Правец и София. В центъра на вниманието бяха РЗ технологиите за защита на житните култури, слънчогледа, царевицата, рапицата и бобовите култури, както и темата растежни регулатори, които са част от високото интензивното производство на житни култури. С голям интерес от страна на присъстващите бе посрещната новината за финансовата политика на компанията през тази година, която предвижда най-атрактивните цени до сега на ключови продукти и рекордни намаления, още едно доказателство, че България е целеви пазар за германската агрохимическа компанията.

Екипът на дивизията “Растителна защита” визиуализира своята концептуална стратегия за 2016 година на 4 регионални срещи – във Варна, Бургас, Правец и София. Партньорската професионална аудитория – повече от 1000 земеделски производители от цялата страна, получи ексклузивна информация за конкурентните предимства на продуктовото портфолио, чиято селекция включва вече 60 пестицида. В центъра на вниманието бяха РЗ технологиите за защита на житните култури, слънчогледа, царевицата, рапицата и бобовите култури. Специално внимание бе отделено на темата растежни регулатори, като част от високо интензивното производство на житни култури. С голям интерес бе посрещната новината за финансовата политика на компанията през тази година, която предвижда най-атрактивните цени до сега на ключови продукти и рекордни намаления, още едно доказателство, че България е целеви пазар за германската агрохимическа компанията и още едно доказателство, че БАСФ вярва в успеха на българското земеделие.

Дума да няма, новината № 1 беше дългоочакваната премиера на Новия Голям хербицид Биатлон 4 D за борба с широколистните плевели във всички житни култури. Неговият формат включва няколко креативни характеристики. Комбинацията на двете активни вещества/сулфонилуреята тритосулфорон – 714 г/л + триазолпирамидинът флорасулам – 54 г/л/ се оказва “барутна” смес с впечатляващо голям заряд, която изстрелва този сегмент на растителната защита в нова, по-висока орбита. Формулацията е вододиспергируем гранулат/ВГ/, аджувантът ДЕШ подобрява покритието, прилепването и проникването на активните вещества в плевелите. Комбинирането на двете активни вещества с аджуванта ДЕШ обуславя по-широк спектър, по-силен ефект, по-продължително хербицидно действие. Биатлон 4 Dполучи силна подкрепа – респектиращите резултати от изпитването му в България на опитни и производствени участъци в продължение на три години.

Биатлон 4 D се поема предимно от листата. След това се придвижва много бързо в цялото плевелно растение – акропетално към точките на растежа и безипетално към корените. Блокажът на плевелите се реализира чрез химично свързване на активните съставки с ензима ALS. Предимството на Биатлон 4 D идва от обстоятелството, че и двете активни бази блокират синтеза на ензима ALS, но тъй като не са от един клас те се свързват по различен начин и на различни места с ензима ALS. При блокирането на ензима ALS плевелите загубват способност за синтез на протеини, което води до рязко спиране на растежа и поемането на хранителни вещества от плевелното растение. По-късно плевелите пожълтяват, листата им увяхват и постепенно загиват.

Дозата на употреба е 4-5 г/дка + 40-50 мл/дка ДЕШ. Ако се използва през есента/след 3-и лист на културата/ дозата е 4 г//дка + 40 мл/дка ДЕШ. През пролетта/до поява на флагов лист/ дозата е същата. Дозата 5 г/дка + 50 мл/дка ДЕШ е актуална, ако целта е по-бърз инициален ефект и прераснали плевели.

Четирите ключови ефикасности на Биатлон 4 D:

1D. Контрол на трудните плевели

Интензитетът на Биатлон 4 D е многостепенен. Той е широкоспектърен хербицид. На практика контролира повече от 80 широколистни плевели, независимо от плътността им, в т.ч. лайка, лепка, синап, ралица, както и силно проблемните: мак, великденче, теменужка, бял трън, лапад, метличина, самосевки от конвенционална рапица, конвенционлен и технически слънчоглед. Плевелите са най-чувствителни, когато широколистните са във фаза 2-и-8-и лист, коренищните – 10-15 см височина.

2D.Широка регистрация

Безпроблемно Биатлон 4 D може да се използва от 3-и лист до флагов лист на съответната житна култура. Проявява изключително висока степен на селективност, не е регистрирана хербицидна токсичност през цялата вегетация. Този факт предполага, че хербицидът може да се използва по всяко време, когато плевелите са най-уязвими или ако някакво друго обстоятелство е причина за отлагане на пръскането.

ЗD. Гъвкавост спрямо климатичните условия

Температурите на практика не ограничават активността на Биатлон 4D. Използва се в широк диапазон – от 5-25 градуса. Дъжд, паднал един час след изпръскването на продукта, не оказва влияние върху действието му.

4D. Отлична смесимост с други продукти

Биатлон 4 D може безпроблемно да бъде смесван с фунгициди, противожитни хербициди, инсектициди, листни торове и растежни регулатори. Интересно! В комбинацията Танго Супер + Биатлон 4 D, фунгицидът е в синергизъм хербицида!

Слагаме точка. Брандът БАСФ е толкова разпознаваем в България, че спокойно можем да прескочим едно ниво от позиционирането на Биатлон 4 D и на пазарната стратегия за неговия предопределен триумф.