Виола АЕ: Проект с ангажирани подръжници

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 17.02.2016      2801

Сливенската търговска фирма за пестициди, семена и торове успешно надгражда своя корпоративен формат. Днес тя е незаобиколим фактор в регионалното земеделие – със своите професионални компетенции, предприемачески дух, енергия и класа, с неподражаема идентичност и собствен инструментариум за влияние върху пазарните нагласи и очаквания. На тържеството по случай 120- та годишнина от организираната растителна защита в България, “Виола – АЕ” ООД получи престижната награда за комплексно обслужване - разработване и прилагане на съвременни технологии, предоставяне на компетентна техническа помощ на земеделците, бързина и гъвкавост, лоялно отношение и корекност, значимо присъствие в  обслужвания регион. Почетната статуетка за Агрофирма на 2015 г. бе официално връчена на д-р Елена Манчева.   

И тазгодишната традиционна техническа среща на “Виола-АЕ” с доставчици и производители, състояла се в Хисаря, в навечерието на пролетната кампания, недвусмислимо препотвърди известни факти и обстоятелства. Като, например, че Виола АЕ е предпочитан и уважаван партньор и за търговските компании, и за земеделските производители от региона. На срещата в Хисаря бяха представители на почти всички мултинациионални и наши компании от агроиндустрията: БАСФ, Дю Пон, Ариста, Адама, Суммит Агро, Агрия, АБТ, Агредо, Ефтимиадис, KWS Семена, КВС Агро България, Еуралис. Което означава, че този елит разчита на съвместната си дейност с Виола АЕ, смята, че дистрибуторската институция добре познава тукашния пазар и е в състояние да защити корпоративни интереси на компаниите, в състояние е да осигури бърза писта за техните иновации в растителната защита, генетиката и храненето на растенията. От друга страна това означава, че “Виола-АЕ” има възможност за избор, за селектиране на широкоформатно, многофункционално и представително портфолио, за дефиниране на адекватни ценови опции.

Многобройното присъствие на земеделски производители е ясен знак, че тази общност разчита на лоялността, агрономическото присъствие, диалогичността и креативността на “Виола-АЕ”.

“Виола-АЕ” е един нагледен пример за професионално израстване. От една стандартна, обикновена търговска фирма, се превърна в разпознаваем и значим бранд, който генерира мащабен кредит на доверие, съпричастност и солидарност от страна на своите партньори. Днес мениджмънтът на “Виола-АЕ” формира политики, излъчва сигнали, създава качествена среда за добри земеделски практики, позиционира нови хоризонти за устойчиво и печелившо производство в несигурна климатична среда и турбулентна фитосанитарна обстановка. С други думи: “Виола-АЕ” е значима фирма в бранша, конкурентноспособна, на лидерска позиция в региона.

Архитектът на забележителния проект – “Виола-АЕ”, е д-р Елена Манчева. Тази колоритна дама и отличен специалист, събра под един “покрив” емблематичен екип, който без капка съмнение ще съхрани и умножи съграденото Женското начало! Албена Вавова и Теменуга Иванова вече имат достатъчно опит, хъс, идеи и рационален поведенчески модел да управляват този сложен пазарен механизъм. Тяхната корпоративна философия включва тезата, че технологиите превърнаха информацията от оскъден в изобилен ресурс. И това променя правилата на играта! “Виола-АЕ” както винаги продължава да бъде в “окото на бурята” и нейната институционална ангажираност да участва активно в трансформацията, модернизацията и интензификацията на българското земеделие, успешно се вписва във фирмената стратегия – да продава Качество!

Мотивацията на българската фирма е да изпълнява тази мисия. Албена и Теменуга заявяват: “ Цялата мъдрост и експертен заряд, с който разполагаме днес, инвестираме в непрекъснато подобряване качеството на комплексна услуга, която предлагаме на производителите.  А това е своебразен тест за принадлежността ни към модерното земеделие.”