Държавен фонд Земеделие отпуска 3 милиона лева по схемата за контрол на вредителите по трайните насаждения

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 31.01.2016      2075

Помощта за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2016 г., е в размер на  3 000 000 лв. Заявления за първия период ще се приемат от 8 февруари до 2 март 2015 година, включително! От помощта могат да се възползват малки и средни предприятия, отглеждащи трайни овощни насаждения, ягоди и малини.

На Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”, който се състоя на 29 януари, петък, се реши общия размер на помощта за земеделски стопани, по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” за 2016 г., е в размер на  3 милиона лева.  Финансовото подпомагането е разделено на два етапа - през пролетта - след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и през есента - в периода на масов листопад. Производителите ще получат първо 2 милиона лева при кандидастване за продукти за растителна защита, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Останалата сума - 1 милион лева ще бъде разпределена за препарати за ускоряване на процесите на гниене на листата през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.

Важно! Заявления за първия период ще се приемат от 8 февруари до 2 март 2015 година, включително! Документите за кандидатстване ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци, или по адрес на управление за юридическите лица. От помощта могат да се възползват малки и средни предприятия, отглеждащи трайни овощни насаждения, ягоди и малини.

Държавен фонд “Земеделие” ще изплаща помощта по фактури за купуване на продукти за растителна защита, издадени след подаване на документите в областните дирекции.  Срокът за отчитане и представяне на документи по направените разходи от страна на стопаните е до 15 април 2016 г., а за сключване на договори и изплащане на средствата – до 27 май.

Управителният съвет на ДФЗ ще определи допълнително кога ще бъде срока за подаване на документи за втория период.

Източник: МЗХ