Пловдивската прокуратура проверява фирми за търговия с препарати за растителна защита

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 26.01.2016      1635

В нареждането на Гергана Мутафова, районен прокурор на гр. Пловдив, е посочено, че предмет на проверката е цялостната дейност на фирмите, които осъществяват търговия с препарати за растителна защита, нормативната база, където извършват дейността си и и законосъобразността на извършените продажби. Периодът, който ще бъде ревизиран е от 1 септември 2015 г. до момента.

Районният прокурор на град Пловдив – Гергана Мутафова разпореди на 20.01.2016 г. пълна проверка на фирмите за търговия с препарати за растителна защита на територията на общините -   Пловдив, Родопи, Марица, Куклен, Перущица, Кричим, Стамболийски, Съединение, Калояново, Хисар, Брезово и Раковски. Тя ще бъде извършена съвместно от служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив, на Областната дирекция по безопасност на храните и на Националната агенция по приходите. Извършва се на основание член 145 алинея 1 точки 1, 3 и 6 от Закона за съдебната власт, според който прокурорът може да изисква документи, обяснения, експертни мнения и други материали, както и да възлага на съответните органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен срок, като му представят заключение. Повод за извършването на такъв тип проверка са публикации в медиите, които съдържат данни за закононарушения в съхраняването, търговията и употребата на препарати за растителна защита.

Периодът, който ще бъде ревизиран е от 1 септември 2015 г. до момента. Срокът за приключването е едномесечен. Резултатите от проверката ще бъдат докладвани в Районна прокуратура-Пловдив, където ще се преценят по нататъшните действия с оглед извършените нарушения при търговията с препарати за растителна защита.

 

Източник: Прокуратура на Република България