Стартира информационната кампания за директните плащания 2016

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 24.01.2016      2506

През 2016 г. българските производители ще имат най-голямото финансиране по директните плащания - 800 млн. евро (1,6 млрд. лв.). Сроковете за подаване на документи са вече фиксирани, но отново ще липсва специализиран софтуер в Областните дирекции по земеделие.

График за провеждане на срещи със земеделски стопани във връзка с промените в ЗСПЗЗ и предстоящата кампания за директните плащания.

В края на месеца Министерството на земеделието и храните започва своята официална информационна кампания за разясняване на кандидастването по директните плащания през 2016 г. Тази година сроковете за подаване на документи са строго регламентирани - от 1 март до 15 май, като крайната датата е обявена за 9 юни. След 15 май 2016г., в продължение на 25 календарни дни кандидатите могат да извършват корекции по вече подадени заявления, да подават нови заявления, но следва да се има предвид, че се налагат санкции в размер на 1% върху одобрената сума за подпомагане за всеки ден закъснение при подаване на ново заявление, а когато се извършват корекции във вече подадено заявление се търпи същата санкция за всеки ден след 31 май.

Заявлението за подпомагане се приключва само в общинската служба по земеделие по адресна регистрация на физическо лице или седалище на юридическо лице.

2016 е годината, в която българските производители ще разчитат на най-голямото финансиране по директните плащания от 800 млн. евро (1,6 млрд. лв.). До 2020 г. този бюджет постепенно ще намалява. Затова е необходимо те да бъдат правилно и своевременно информирани за техните възможности и ползи от европейските и националните субсидии.

Стопаните ще кандидатстват по 20 схеми на директните плащания и по четири мерки от селската програма (ПРСР 2014-2020 г.).

В това число се включват: схемите за единно плащане на площ СЕПП, за преразпределителното плащане СПП, зелени плащания ЗДП, за млади земеделски стопани МЗС и за дребни земеделски стопани ДЗС, преходна национална помощ за земя на хектар ПНДП, преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, за обвързано подпомагане на млечни крави, за обвързано подпомагане на месодайни крави или юници, за обвързано подпомагане на млечни или месодайни крави под селекционен контрол, за обвързано подпомагане на овце-майки и кози-майки, за обвързано подпомагане за биволи, за зеленчуци, за плодове и за обвързано подпомагане на оранжерийни зеленчуци, за протеинови култури и специално плащане за памук. От ПРСР плащанията ще се осъществяват по мерките за Агроекология и климат, за Биологично земеделие, за Натура и плащане по Рамковата конвенция за водите и за плащания в райони, изправени пред природни и друг вид ограничения.

Промяна през настоящата година има при очертаването на земята. Това ще става в реални граници според представеното правно основание, а не общо за терените в дадено землище, както беше през миналата година. На 15 февруари изтича срокът за регистрация на правните основания. Системата ще позволи площите, които ще се заявяват за подпомагане да са само тези, които имат правно основание.

За съжаление и тазгодишната кампания ще бъде лишена от дългоочакваната единна информационна система на Министерството на земеделието и храните. В момента тече процедура по обжалване за обществената поръчка, която е в крайна съдебна фаза. “Внедряването на новия софтуер за Кампания 2016 в Областните дирекции по земеделие определено можеше да улесни кандидатстването по директните плащания в реално време, но не успяхме”, посочи Десислава Танева, министър на земеделието и храните, в интервю за Фермер.БГ WEB TV.

График за провеждане на срещи със земеделските стопани във връзка с промените в ЗСПЗЗ и предстоящата кампания - директни плащания 2016 г.