Новият списък за разрешените препарати за растителна защита 2016 е вече на пазара

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 22.01.2016      3003

Новият СПИСЪК за 2016 година

на разрешените за предлагане на пазара и употреба

ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА,

регистрирани торове, подобрители

на почвата и хранителни среди е на

пазара от

1 февруари 2016

Цената на 1 брой – 30 лв. (без ДДС)

(5 броя Х 25 лв.)

Цената на 10 броя – 200 лв.

(10 броя Х 20 лв.)

За заявки и повече информация:

02/444 80 33

0885 368 131

0889 44 07 33

e-mail – vesi51@abv.bg