Как се прави компост

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.01.2014      4351

Компостиранетопри домашни условия често се счита за най-полезния от екологична гледнаточка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци (остатъци от храна иградински „зелени“ отпадъци). 

През последните години компостирането е включено в програмите за управлениена дейностите по отпадъците, защото предлага алтернатива на разделното събиранена боклук особено в слабо населените райони в страната.Приготвя се от градински листа, растителни отпадъци, отпадъци от кухнята, като облеки от плодове и зеленчуци, листа от запарен чай, смляно кафе, черупки от яйца. Картон, хартия и дървесни стърготини също могат да се слагат.Компостирането епроцес на разграждане на органичните отпадъци в присъствие накислород, при който се получава еднороден кафеникаво-черен ронлив материалподходящ за наторяване на земеделските култури и за възстановяване на органичнатаматерия в почвите. 

Най-важните факторите, които оказват влияние върху процесаса: наличието на кислород, влага,съотношението между въглерод и азот, размера на частиците, киселинността насредата и температурата.

За качествен компост се спазва оптимално съотношение между въглерод и азот от 25:1, т.е. 25 единици въглерод към една единица азот. Богати на въглерод са “кафявите” материали като: клони, слама, сухи листа, дървени стърготини, картон, докато “зелените” като: окосена трева, обелки от плодове и зеленчуци са влажни и богати на азот.Друг важен фактор при компостирането е нивото на влага; тя трябва да е около 60%. Ако се спазва балансирано съотношение от въглерод и азот, ще осигурите и правилното овлажняване на компоста. Материалите трябва да са влажни на пипане, но да не тече вода от тях. Ако компостът е прекалено мокър, трябва да добавите сухи “кафяви” материали. Ако пък е прекалено сух, рискувате процесът на компостиране да спре, ето защо трябва да прибавите повече богати на азот отпадъци. Микроорганизмите, които образуват компоста, се нуждаят от въздух за да живеят. По време на разлагането обемът на компоста намалява драстично, намалявайки по този начин и количеството наличен кислород. Ето защо е важно да разбърквате съдържанието, осигурявайки проникването на въздух. Колкото повече го разбърквате толкова по-добре. От 1 до 2 пъти на месец е достатъчно за процес, който ще трае между 5 и 6 месеца.