25 години списание “Растителна защита”- 2 работи успешно на медийния агропазар

Автор(и):  Весела Шишкова, Главен редактор
Дата: 22.01.2016      23573

120 години организирана растителна защита в България и 55 години списание “Растителна защита”- 1 и 2

Няма да се впускам в традиционните разсъждения много или малко е четвърт  век, за да се докаже дали един проект е успешен. Защото каквото и да кажа, има сериозна вероятност да бъде изтълкувано като неискрено самохвалство, като своего рода стоицизъм с характеристики на патетично юначество в една сложна, объркана и противоречива икономическа, политическа и всякаква друга обстановка.

Ще си позволя да отбележа само няколко факта. Единият от тях е, че 25 години списанието е без реална конкуренция на родния информационен пазар. С други думи: добре разпознаваем бранд, със своя идентичност, индувидуалност и представителен профил в една динамична среда, където гладът за високопрофесионална и компетентна информация в реално време се увеличава с всеки изминат ден.

Разбира се, този монопол върху тематиката не е останал незабелязан и често пъти е бил обект на най-различни спекулации. А истината е много обикновена и прозаична. Мениджърският екип е с достатъчно авторитетен образователен ценз и дълъг професионален опит. И което е много важно. Този екип за всичките 25 години не стигна до състоянието да си въобрази, че знае и може всичко, продължи със забележителна упоритост да се вслушва в добрите специалисти, учени и експерти около себе си. Инженерингът на тематичния календар е в ръцете на работеща редколегия. Именно работещата редколегия, съставена от най-авторитетните имена в националната растителнозащитна наука, е моторът, който движи нещата напред! Този елитен научен екип инвестира време, генерира енергия и познания, формулира адекватни и ефективни концепции и стратегии за “осветяване” и решаване на фитосанитарните проблеми и форсмажорните ситуации.

Някои виждат в този модел на управление на информационната платформа контрапродуктивен за времето подход. Новите темпове и реалности според тези някои налагат друг начин на мислене и промяна на поведенческия модел. Именно реактивността на днешната действителност твърдят “доброжелателите”, изисква креативност, визионерство, инвазия, коучинг/каквото и да значат тези мъгляви и непонятни фрази/. Казано директно, без заобикалки тези “модерни” анализатори виждат в нашата концепция за структуриране, списване и издаване на списание “Растителна защита малко или повече консерватизъм, традиционализъм, да не кажа закостенелост, а не изключвам и  ироничния извод – пътешествие в миналото, което е недвусмислен намек, че е налице бърнаут, синдромът на професионалното изчерпване...

Тези твърдения, дума да няма, могат да послужат за дискусии, концептуални спорове, сблъсък на мнения и становища. Безспорно могат да се направят куп изводи, но уви, нито един няма да е в полза на споменатите по-горе спецове. Поне две са индикациите, които мога да предоставя в защита на моята теза, че “Растителна защитао” е проект с ангажирани подръжници. Първата от тях е Негово Величество Читателят. Тази непоклатима, неопровержима, незаобиколяема институция  показва по убедителен и безхитросен начин, че аудиторията на списание “Растителна защита” остава вярна на своя информационен източник. Показателят е с устойчиви параметри!

Втората индикация е отношението на рекламодателите към изданието. С ръка на сърце и не без гордост мога да заявя, че се радваме на активно партньорството  с всички мултинационални и български агрохимически и семенарски компании. Това сътрудничество е базирано на принципна основа. Неговият фундамент е изграден с взаимно доверие, на факта, че “Растителна защита” разполага с инструментариум за трансфер на иновации, за решаване на проблеми от фитосанитарно естество. А това  освен всичко друго означава, че “Растителна защита” е създала платформа за контакт между земеделските производители и търговците на препарати за растителна защита и семена, че акумулира обратна връзка, базирана на различни взаимодействия.Спирам дотук! 

През 2016 година “Растителна защита – 2” отбелязва своя юбилей. Един сериозен повод да благодаря на читателите и рекламодателите, които вярват на това, което правим и създаваме. Нашият труд – фокусиран в служба на растителната защита, е оценен!