Честит празник!
Растителнозащитник е кауза със споделена отговорност

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 18.01.2016      1579

16 януари е денят на растителната защита в България, професия с 120 годишна традиция. Списание “Растителна защита” навършва 55 на медийния пазар. 20 години Българска асоциация за растителна защита.

На 16 януари 1896 г. с Указ на княз Фердинанд е приет „Закон за мерките против филоксерната зараза (чума на лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя”. С този акт официално е поставено началото на регламентираната борба с вредителите по растенията и на растителнозащитната дейност у нас.

Денят на растителнозащитника за първи път тържествено е честван на 16 януари 2006 г. в аулата на Аграрния университет – гр. Пловдив по повод 110 годишнината от издаването на първия нормативен акт на България в областта на растителната защита. Една от основните дейности на службата, която е част от структурата на Българската агенция по безопасност на храните, е контрол на продуктите за растителна защита и торове, предлагани на пазара и употребата им. Целта е производство на безопасни храни, опазване здравето на хората и околната среда от замърсяване. В официално привествено писмо към всички растителнозащитници в страната, проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на БАБХ, честити празника и благодари за усърдната работа на специалистите в областта. Растителночащитник е кауза, която носи на своите плещи отговорността за опазване на земеделската продукция на територията на България. “Желая на всички вас, на вашите семейства и близки, здраве, оптимизъм, лични и професионални успехи! Вярвам, че професията растителнозащитник е кауза и с общи усилия, следващата година ще се поздравим с още по-добри резултати!”, пожела Пламен Моллов.

На 15 и 16 януари 2016 г., в хотел „Аугуста” в гр. Хисаря, ще се проведат тържества по случай 120 години растителнозащитна дейност в България и 20 години Българска асоциация за растителна защита. Организатор на тържествата е Управителният съвет на Българската асоциация за растителна защита (БАРЗ). Официалното откриване на събитието е на 15-ти януари от 13,00 часа, като освен обзорните доклади и дискусии, в 16,00 часа ще се проведе Общо събрание на БАРЗ. Вечерта ще се проведе Бал на растителнозащитника, а на следващия ден – 16 януари от 9,00 часа - Кръгла маса на тема: „Нови фитосанитарни рискове, възможности за ограничава и контрол”, и от 13,00 часа: „ПРЗ - разрешаване на пускане на пазара и употреба, последващ контрол, интегрирано управление на вредители, законодателство.

Един от медийните лидери в областта на растителната защита - списание „Растителна защита“ чества също своя юбилей през настоящата година.

Исторически преглед на списание “Растителна защита”

  • На 10 декември 1951 г. Националната конференция по растителна защита решава Институтът за защита на растенията в Костинброд да издава два пъти годишно Бюлетин по растителна защита. Неговият първи брой се появява на 1 юни 1952 г., редактор е Мария Бонева. В редакционната колегия са чл.кор. Иван Ковачевски, директор на ИЗР в Костинброд, Димитър Трифонов, началник отдел “РЗ” в Министерството на земеделието, Ангел Балевски, Димитър Додов и Михаил Цалев, научни сътрудници в ИЗР. Бюлетинът на ИЗР излиза до 1958 г. След това става издание на Редакцията на селскостопанските списание с редактори Катя Николова и Параскева Михайлова.
  • В началото на 1960 г. Министерският съвет приема 21-то Постановление за подобряване на работата по растителна защита в страната, а Петата сесия на Народното събрание гласува нов Закон за защита на растенията от болести и неприятели. Бюлетинът изчерпва своя потенциал и в началото на 1960 г. започва да излиза списание “Растителна защита” с 6 книжки годишно. Първият негов редактор е Димитър Веселинов. От 1963 г. периодиката му се увеличава на 12 книжки, а гл.редактор става Пепина Ангелова, която ръководи списанието до 1983 г. През 1980 г. Весела Шишкова постъпва на работа в списанието като редактор.
  • През 1984 г. Секретариатът на ЦК на БКП спира отпечатването на сп.”Растителна защита” с решение, чиято аргументация “по целесъобразност” слага окончателен край на всякакви други мнения и становища. Последният брой е с дата 12 декември 1984 година.
  • През 1991 г. фирма Фитомедика, чийто собственик е Весела Шишкова възстановява издаването на списание “Растителна защита”. В реализирането на тази идея неоценим принос имат Тодор Янев, създател на Националната служба по растителна защита и неин пръв генерален директор, проф.Параскева Михайлова, зав.секция “Прогноза” в ИЗР/първият отговорен редактор на възстановеното списание/, Пепина Ангелова, гл.редактор на сп.”Растителна защита” – 1 от 1963 г. до 1984 г., Гочо Гочев и Владимир Дочков, директори на окръжните предприятия за агрохимическо обслужване в Добрич и Плевен, и търговският представител на германската фирма Шеринг Николай Темелков.