Промени в графика за директните плащания за кампания 2015

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.01.2016      2175

Индикативен график за извършване на плащанията по схемите и мерките за директни плащания изготвен от Държавен фонд Земеделие”

На 7 януари 2016 г. Държавен фонд “Земеделие” публикува актуализиран и индикативен* график за предстоящите оторозации по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2015 г., които ще бъдат извършени през настоящата 2016 г. В графика са отчетени и направените плащания в периода октомври - декември 2015 г. Той е съобразен с националния бюджет и с техническото време, необходимо за различните етапи на обработка, през които преминават заявленията за подпомагане.

Целият график може да бъде намерен ТУК

Една от съществените промени в актуализирания график е в изтегления нов срок за стартиране на оторизации (20-30 април) на Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - Зелени директни плащания (ЗДП). Припомняме, че Зелените директни плащания бяха планирани за периода май-юни 2016 г.

Мярка 11(ПРСР 2014-2020) - Биологично земеделие ще стартира в края на следващия месец (22-26 февруари). Схемите за обвързано подпомагане на плодове (СП), за зеленчуци (СЗ) и за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) ще започнат оторизация между 1 и 10 март 2016 г.

Важно е да се знае, че инвестиционните проекти са сложни и изискват поне 4-5 месеца задълбочена подготовка, за да бъдат изработени и подготвени за финансиране. Това означава, че желаещите да получат финансиране, могат да започнат веднага с оформянето на документите.

* Графика за извършване на оторизациите е индикативен. Крайна оторизация на заявленията ще се извърши след преминала процедура по разрешаване на двойно заявени площи, изтичане крайния срок за подаване на възражения по слой „Площи, допустими за подпомагане“ и изготвен окончателен слой в срок до 30 юни съгласно чл. 75, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския Парламент и на Съвета.

Източник: Държавен фонд “Земеделие”