Кой ще контролира евросубсидиите в България

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.01.2016      1170

Нова Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към Министерство на земеделието ще заверява евросубсидиите за земеделски стопани. Предвижда се заетите чиновници в бъдещата земеделска структура да бъдат 22 на брой.

Създаването на нов контролен орган към Министерството на земеделието, който ще проверява европейските средства по земеделските фондове, е все още проект на постановление на Министерския съвет, публикуван за обществено обсъждане от МЗХ. Не е тайна, че досега земеделското ведомство избираше одитор чрез търгове по Закона за обществените поръчки, което създаваше огромно напрежение, съпътсвано обикновено с ненавременна усвояемост на европейски пари, както и с обществени скандали, стигащи често до съдийски решения. Факт е, че налице са вече не един, а доста провалени търгове за Сертифициращ орган на Разплащателната агенция към ДФЗ. Ето защо създаването на Изпълнителна агенция, която ще играе ролята на контролиращо звено на финасовите отчети е наложителна стъпка за качественото разпределяне на средствата в земеделския сектор.

Според европейските правила сертифициращият орган, който одитира евросредства за земеделие, може да е публичен или частен, определен от държавата членка. Когато е частен одиторски орган, изборът се прави чрез публична тръжна процедура. Новата агенция ще представя становище за годишен финансов отчет на Разплащателната агенция към ДФЗ, н аоснованието на което Европейската комисия ще отпуска евросубсидии.