До края на месец януари 2016 г. стопаните могат да докажат реализация на плодове и зеленчуци по схемите за обвързано подпомагане

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.01.2016      1694

Документите ще се подават в областните дирекции на ДФЗ до 31 януари 2016 г. по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица или едноличните търговци.

От Държавен фонд земеделие съобщиха официално на 4 януари, че през целия януари земеделските производители, които кандидатстват по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство, могат да подават декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.

В декларацията ще се отбелязва площта, на която е отглеждана съответната култура, и само до размера на заявената за подпомагане площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство в подаденото общо заявление за подпомагане – Кампания 2015. Помощта се определя на хектар, като се отчита изискването за минимален добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3 от 17.02.2015. Ръководството на ДФЗ и МЗХ поеха ангажимента субсидиите по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци да бъдат преведени на фермерите в началото на месец март, след като администрацията обработи документите им.

За доказване на минимални добиви се използва един от следните документи за реализация:

  • Фактури за изкупена продукция;
  • Кантарни бележки;
  • Складови разписки;
  • Договори за покупко-продажба;
  • Приемо-предавателни протоколи.