Имам привилегията да работя това, което е мое истинско призвание! (Част 2)

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 20.12.2015      2743

Водещият учен в областта на хербологията проф.д-р Тоньо Тонев, преподавател в Аграрния университет в Пловдив, стана на 60. От позицията на този мъдър житейски трамплин той заяви: “ Благодаря на съдбата, че ми отреди такова вълнуващо място за професионална реализация. За мен най голямото предизвикателство е никога да не се отказвам, както и да не занбравям, че имам привилегията да работя това, което е мое истинско призвание и много обичам!”Интервю в две части.

Част 2 - научният проект Хербитур, база за биологично изпитване на препарати за растителна защита, визията на днешния студент в Аграрния университет, бъдещето на българското земеделие, какво е успешна кариера.

От 2002 г. ръководите своя супер успешен научно-приложен проект “ХЕРБИТУР”. Резултатите от практическите опити се ползват с голям авторитет, те са бърза писта за иновациите, влияят на пазарните нагласи и очаквания. Моля Ви – накратко за характеристиките на “Хербитур” и неговите новите идеи.

“Хербитур” е един научен и внедрителски формат, който по безспорен начин доказва състоятелността и актуалността на слогана на Аграрен университет - Пловдив: “ОБРАЗОВАНИЕ-НАУКА-БИЗНЕС”. Догодина “Хербитур” навършва 15 години и смея да твърдя, че професионалният интерес към него от страна на производители на ПРЗ, на търговци и на фермери е голям и постоянен. Проектът е своебразна витрина на световните постижения в областта на хербицидните иновации и технологиите за борба с плевелите. Тук се срещат на “живо” конкурентни продукти, които се подготвят за пазарна премиера или вече имат позиции в практиката. “Хербитур” е безпристрастен посредник за дефиниране на информиран избор, за демонстрация на конкурентни предимства и за структуриране на търговски концепции.

Съществуват ли възможности за спекулации и създаване на неверни представи за един или друг продукт?

Мое златно правило е винаги да спазвам дистанцията. Безпристрастието и лоялността са добре формулирани и задължителни политики, начин на поведение на територията на “Хербитур”. И най-малкото отклонение би довело до нежелани последици, до тотален срив на дълго градения авторитет и в крайна сметка до фатален край на проекта.

С удоволствие искам да споделя, че през 2015 г. в системата на Аграрния университет започна да функционира и База за биологично изпитване на препарати за растителна защита. Интересът към този нов проект от страна на фирмите-производители е много голям и надхвърли нашите предварителни прогнози.

Коя е причината за този интерес, на пазара има достатъчно конкурентно присъствие?

Моята професионална кариера в продължение на близо 35 години е свързана с изпитването на нови хербицидни продукти. Закономерно е, когато тази професионална компетентност бъде съчетана с отличен екип от млади последователи, от отлични условия за експериментална работа крайният резултат да е много добър.

Достойнството на тази наша активност е, че всички иновации в растителната защита стават достояние на студентите, в т.ч. и на магистърските курсове по растителна защита по дисциплините мониторинг и интегрирана растителна защита. Този факт ми дава повод да препотвърдя обстоятелството, че аз не съм кабинетен професор, почти цялата моя учебна и научна дейност е с адрес към полето и в реалната обстановка.

В предварителния разговор споменахте, че не сте сам в ръководството на “Хербитур” и на Базата за биологично изпитване на ПРЗ...

През цялата си кариера на изследовател съм имал привилегията моята съпруга и колежка Радка Тонева да е винаги до мен. С личното си присъствие и участие като технически изпълнител тя е била гарант за прецизността на изпълняваните практики. Друга, не по-малка привелегия е фактът, че съм обграден от млади и всеотдайни помощници и последователи, като главен асистент Аньо Митков и докторант Мариян Янев. На тях аз гледам като на едно перспективно ядро от съмишленици и последователи в бъдещата ни изследователска и внедрителска дейност. Базата за биологично изпитване е още един шанс за изява в професионалната кариера на тези млади колеги в областта на хербологията. Прогнозата и желанието ми е, този екип да бъде увеличен с още нови, истински ангажирани и отдадени на професията млади хора.

Ръководител сте на Катедра “Земеделие и хербология” във Факултета по агрономство на Аграрния университет. Каква е визията на днешния студент? Образователната система създава ли у него самочувствие, че утре ще бъде ключова фигура в земеделието?

Безкрайно разнолика е студентската аудитория. За мен е удоволствие и чест да работя с ония млади хора, които имат видим интерес към агрономията, към растителната защита. И в бакалавърските, и в магистърските курсове има студенти със силни пристрастия към професията, с отговорно отношение към образованието си. Извън учебните си задължения аз си позволявам да ги мотивирам. Убеждавам ги по всеки повод, че българското земеделие се нуждае от високо професионални, компетентни, амбициозни и отговорни специалисти. Сигурен съм, че онези студенти, които не си пилеят времето, ще излязат от Аграрния университет в Пловив със солидни знания, които да им дадат възможности за отлична професионална реализация.

Вярвате ли в бъдещето на българското земеделие като част от европейското аграрно пространство?

България е обречена, в добрия смисъл на думата, да бъде силна аграрна държава. За съжаление поземлената реформа, стартирана след 1989 г. имаше потенциал да направи много повече хора богати, но разумните граници за постигане на тази прагматична и нужна цел не бяха спазени.

Да се върнем на основния въпрос. България има природен ресурс – плодородна земя и подходящ климат, има научен, експертен и производствен капитал, за да заеме полагащото й се водещо място в аграрна Европа. Нужна е обаче адекватна държавна политика и политическа воля да се създаде поминък за повече хора, повече хора да живеят достойно, според европейските стандарти.

Имате ли усещането, че сте стигнали върха на кариерата си? Съгласен ли сте с твърдението, че тръпката на откривателя не познава финални акорди и възрастови бариери?

Една от особеностите на земеделието е, че с всяка стопанска година всичко започва от начало. Дори не съм и мечтал за толкова интересна професионална кариера. Съчетанието на работохолизъм и възможности за такъв благодатен труд е пръст на съдбата. Вярвам в последователността и упортството да преследваш целите си и да не се отказваш дори, когато дойдат най-тежките и обезкуражителни моменти. Благодаря на съдбата, че ми отреди такъв голям късмет – да работя извън зоната на комфорт и да вълнувам хората. И да остана адекватен, да не се отпускам и да гледам на всяка житейска и професионална трудност, като на още една възможност и предизвикателство да докажа себе си като творческа личност.