Държавната помощ de minimis за зеленчукопроизводители е едва 1 милион лева

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 15.12.2015      1837

2 189 са регистрираните стопани, които са се възползвали от схемата de minimis

Държавната помощ се предоставя само на регистрирани земеделски производители за компенсиране на част от разходите по отглеждането на зеленчукови култури през 2015 г. По схемата се подпомагат зеленчуци оранжерийно производство (домати, краставици и пипер) и полско и градинско производство на домати, краставици, пипер, моркови, дини, пъпеши, зрял лук и главесто зеле.

Бюджетът за подпомагане по тази схема е едва 1 милион лева. Ставките на декар ще бъдат определени след разглеждането на подадените заявления, които тази година са 2 198. Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин или едно и също предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три данъчни години (от 2013 до 2015 г.).

Приемът на заявления за подпомагане на зеленчукопроизводителите по схема de minimis приключи на 10 декември.