Министерството на земеделието и храните подготвя нов закон за храните

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 14.12.2015      1638

Нарастващата онлайн търговия с хранителни продукти и стоки през последните години налага изцяло да се преразгледа и допълни сегшния закон за храните. Напрактика търговските отношения по интернет не са регламентирани от настоящия закон, който е в сила от 2003 г. Без наличието и на ефективни и правови мерки за продажба на храни всъщност няма как да се извършва качествен контрол върху тези услуги. „Необходимостта от нов закон за храните се обуславя от непълноти в действащия закон, както и че е нужна нова философия и архитектура, която да съответства на европейските принципи“, сподели в предаването "Преди всички" доктор Илиян Костов – съветник на министъра на земеделието и храните. В проекта на новия закон за безопасност на храните се предвижда да се приеме специален текст, в който се казва, че само търговци с регистрирани обекти за търговия с храни ще имат право да упражняват и търговия с храни от разстояние. Нови изисквания ще има и за транспортните средства, които превозват хранителни продукти.

Целта е да се проследи пътя на доставката, от кой склад идва, на коя фирма е и съответно кой да бъде наказан при евентуални нередности. Новият закон се подготвя от Министерството на земеделието и храните, съвместно с българската индустрия и производителите.

Успоредно със Закона за храните се работи и по Закон за хранителната верига, в който ще бъдат записани текстове, които ще позволят на контролните органи по-добре да контролират нерегистрираните обекти за производство на храни. Ще бъде създаден и Национален и консултативен съвет по храните към министъра на земеделието и храните, с коетокачеството на храните и тяхната безопасност се превръща в държавна политика.

Предвидено е новия закон за храните да влезе за разглеждане в парламента през месец май 2016 г.