Юрофинс стана на 5 години!

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 28.11.2015      2551

Фирмата посрещна своя юбилей от старта на дейността си България като лидер в биологичното изпитване на продуктите за растителна защита

Високото, авторитетното и многобройното присъствие на събитието – 5 години Юрофинс Агросайнс Сървисес в България, състояло се в представителния столичен хотел Метрополитен, бе още едно доказателство за значимостта и стойността на фирмения бизнес. Тук бяха представители на всички водещи мултинациинални компании от агрохимическата индустрия у нас – Байер КропСайанс, БАСФ, Синджента, Дю Пон, FMC, Ариста ЛайфСайънс, Суммит Агро, Адама, Белхим. Събитието бе уважено от отговорни служители на БАБХ, направление Растителна защита, преподаватели от Аграрния университет в Пловдив, специалисти по растителна защита, агробизнесмени.

Специален гост на тържеството бе д-р Маркус Балуф, изп.директор на Юрофинс-Германия, отговарящ за бизнеса в Източна Европа.

Г-жа Тодоринка Тодорова, управител на Юрофинс Агросайнс Сървисес- България, направи кратък преглед на корпоративния бизнес на компанията в нашата страна. Българската фирма е част от дивизията Юрофинс Агросайнс Сървисес на Eurofins Scientific, световен лидер в тестването на храни, фармацевтични продукти и изследвания на околната среда. Компанията е на водещи позиции в откривателската дейност, иновативните решения и концепции в агрономическите науки, генетиката, фармацевтиката и лабораторните условия.

Юрофинс Агросайнс Сървисес е най-големият и авторитетен световен капацитет в т.нар. Къща на Полевите Изпитания, за която работят 20 000 служители в 200 лаборатории, базирани в 38 държави из цял свят.

Какво успя да сътвори за 5 години Юрофинс в България? Краткият отговор: 5 години растеж и доказване на конкурентни предимства. Притежателят на Сертификат № 1 за извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита, издаден от МЗХ през 2010 г. и подновен през тази година за срок до 2025 г. успя да трансформира и модернизира националната система за биологично изпитване на ПРЗ. В този ключов сегмент бе направен широкоформатен технологичен пробив, чийто профил е с всички характеристики на върховите европейски и световни образци и стандарти. И не само това! Юрофинс позиционира креативни успешно работещи модели в опитното дело за доказване ефикасността на ПРЗ при трайни насаждения, полски, зеленчукови и оранжерийни култури, остатъчните количества в растителните видове и почви, сортовете земеделски култури.

Всички тези забележителни постижения, досещате се, не са случайни. Опитните бази в гр. Летница и Пазарджик са снабдени с уникално, свръхмодерно оборудване. Тодоринка Тодорова с изключителен кадрови нюх формира високопрофесионален компетентен екип. Днес Юрофинс-България е един отлично менажиран проект, разпознаваем бранд, ангажиран партньор в растителнозащитната индустрия и българското земеделие. Юрофинс-България е показателен пример, че Тодоринка Тодорова е личност с огромен творчески заряд, новаторски идеи и впечатляваща диалогичност. Дама, която умее да прави нови неща, да печели позиции и подкрепа. Тодоринка Тодорова и екипът й през всичките тези забележителни 5 години показват, че Юрофинс-България, е успешен и заради обстоятелството, че се прави с ръце, ум и сърце!