Лозаро-винарският сектор в България получи положителни оценки от Европейската комисия

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.11.2015      1224

На България няма да бъде наложена финансова корекция по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, съобщи официално Европейската комисия. Резултатите от теренните проверки, както и окончателния анализ на одиторите от ЕК показват, че няма извършени нарушения в този сектор.

В периода 22 – 26 юни 2015 г. в Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) бе проведена одитна проверка на Европейската комисия (ЕК) за финансовата 2013 г. и следващите финансови години до настоящия момент. От страна на България, а именно ИАЛВ и ДФЗ-РА, бе поискана и предоставена цялата документация, проекти на бенефициенти, финансиране и сключени договори.