Държавен фонд “Земеделие” ще осигури още 1 милион лева за компенсация на зимни пръскания за трайни насаждения

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 05.11.2015      1256

От 5 ноември започва прием на заявления за подпомагане по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

Националната програма за контрол на вредителите по трайни насаждения през зимния период има за цел да ограничи загубите и разпространението на болестите и неприятелите в страната. В Програмата основно са разгледани вредителите, които се повлияват от приложените извън вегетационния период на растенията агротехнически и химични мерки за контрол. Мерките предвидени в тази програма се отнасят само за семкови и костилкови овощни видове. С изпълнението им се намалява зимуващият запас от неприятелите и причинителите на болести по овощните култури, което осигурява нормално развитие на растенията в началото на вегетация и намаляване на броя на вегетационните пръскания. Настоящата Национална програма е предназначена за специалисти –агрономи и земеделски производители и е разработена на основание чл. 6, т. 2 от Закона за защита на растенията и Заповед №РД 09-656/27.09.2013 г. на министъра на земеделието и храните. В този официален документ на Министерството на земеделието и храните са описани подробно и разрешените препарати за растителна защита, с които могат да се третират овощки през зимния период на територията на страната.

От 5-и до 20-и ноември в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ ще се приемат заявления за подпомагане по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период. ДФЗ прие да бъде предоставен допълнителен финансов ресурс от 1 млн. лева държавната помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани за зимни пръскания на трайните насаждения. Така общият размер на предвидената помощ за 2015 г. достига 3 млн. лева. Помощта в рамките на обявения прием на заявления ще се предоставя на малки и средни предприятия - регистрирани земеделски стопани на овощните култури, ягоди и малини. Ще бъдат подпомагани всички разходи за закупуване на продукти за растителна защита, както и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата.

Срокът за отчитане на извършените дейности във връзка със зимните пръскания е 4 декември, а за сключване на договори и изплащане на средствата по държавната помощ – 18 декември 2015 г.

Националната програма за контрол на вредителите по трайни насаждения през зимния период