Аграрният университет в Пловдив: Експертната генбанка на българското земеделие

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 01.11.2015      2321

Висшето държавно учебно заведение посрещна своя 70-годишен юбилей с житейска мъдрост, доказан авторитет и уникална идентичност, със своя авангарден интерактивен идеен и научен продукт, с визия за дългосрочна успешна перспектива на концептуалната си стратегия за устойчивост на академичното израстване в европейското земеделско пространство.

Това изключително вълнуващо, специално събитие с огромен заряд в календара на Аграрния университет бе в центъра на вниманието на националното земеделско общество и академичните среди. Юбилейното тържество – 70 години от създаването на висшето държавно учебно заведение в Пловдив, бе уважено от министъра на земеделието и храните Десислава Танева, Христо Грудев, областен управител на Пловдив, проф. Тотка Трифонова, председател на Селскостопанската академия, членовете на университетското настоятелство Димитър Катранджиев и Росен Чаталбашев, Лили Вълчева, председател на КНСБ “Висше образование”. Спецални гости на забележителната проява бяха Н.Пр. посланикът на Казахстан, първият секретар на Руското посолство в България, ген.консул на Турция в Пловдив, почетния консул на Италия в Пловдив. Да съпреживеят случващото се в тържествената зала тук бяха ректорите на аграрните университети в Счечин и Краков, Полша, Одрин, Турция, Московския държавен университет “Ломоносов” и Института по почвознание в Москва В юбилейния празник участваха бивши преподаватели, декани и ректори на университета, ректори на много институти и университети от страната, директори на професионални земеделски гимназии, възпитаници на университета – сега водещи агробизнесмени, специалисти, експерти. Студентското представителство също беше внушително.

В своето академично слово ректорът на Аграрния университет проф.д-р Димитър Греков акцентира на няколко ключови момента обединени в слогана 70-годишният юбилей – летопис на силата и енергията за бъдещето. Той отбеляза : “ В историята на университета, писана в продължение на седем десетилетия, има много неща, с които основателно се гордеем: приемственост – между нашите студенти има трето поколение агрономи, обучени в Аграрния университет в Пловдив; реализация - 80 % от нашите възпитаници започват работа след дипломирането си и повечето от тях бързо заемат високи и ключови позиции; трайни връзки между образование, наука и бизнес; новаторство и гъвкавост – бакалавърските програми вече са 17, а магистърските – 34, за да се покрие целият спектър от специалности, необходими за съвременното селско стопанство”. Проф. Греков обърна специално внимание на академичната атмосфера в Аграрния университет. Той я разчита като благоприятна среда за разкрепостено и авангардно мислене. Изграждането на елитно учебно заведение, каквото безспорно е Аграрният университет, зависи от стила и качеството на работата, като основна роля играят материалната база и високото самочувствие на преподавателите. Аграрният университет Пловдив осигурява академичен продукт в тристепенното висше образование – бакалавър, магистър и доктор, и продължение на обучението през целия живот за повишаване квалификацията на специалистите.

Научната политика на университета включва активна подкрепа и съдействие за реализация на научно-изследователските програми и проекти, които имат за цел да подпомогнат с научни продукти развитието на селското стопанство и туризма, интегрирането им в европейското икономическо пространство, базирано на знанието и експертната компетентност.

Управленската култура на Аграрния университет отчита важността на обществения отзвук. Ясната институционална концепция и подходът за гласност и разкрепостеност в условията на пълна автономност спомагат да положителните оценки на властовите структури, бизнеса, партньорските университети и научно-изследователски центрове в странта и чужбина. През 2013 г. университетът получи последната институционална акредитация с изключително висока оценка от НАОА, валидна до 2019 година.

Част от научно-преподавателската работа в университета е мисионерска, подчерта проф.Греков. Осигуряване на качествено обучение, ориентирано към студента, гарантиращо конкурентноспособност на българския, европейския и международния пазар на труда. Научни изследвания, ориентирани към бързо внедряване в практиката. Изграждането на личности с ясна гражданска позиция и експертен потенциал, способни да формират политики и стратегии за устойчив растеж на аграрния сектор.

Проф.Греков благодари на университетските управленски екипи, които в годините на прехода от централизирано управление на селското стопанство към фермерско земеделие успяха много бързо и успешно да предефинират учебния процес, да го трансформират, да го настроят на вярната вълна. Днес Аграрният университет, според оценката на академичното общество и управленските институции, е водещо учебно звено, част от европейската образователна система.

Новата технологична среда изисква нов начин на мислене, фокус върху нови умения и практики, постоянно развитие, огромна степен на гъвкавост. И още нещо – ставаме все по-различни и интернацоиноални, мултикултурни, проектно ориентирани, работещи в динамична обстановка, с кратки срокове”, подчерта проф.Греков.

Емоционално обръщение към преподавателския екип на Аграрния университет, студентите и гостите направи министър Десислава Танева. Тя отбеляза, че Аграрният университет, емблемата на земеделското образование в България, е един уникален научен комплекс по отношение философията на управление и ценностите в дейността си. Този феноменален формат със собствена идентичност, автентичност и разпознаваемост, създава иновативни, амбициозни и качествени специалисти. А това е, заключи министър Танева, един моделен пример с устойчив тренд за успешно кадрово осигуряване на земеделското ни производство. Възпитаниците на университета, подчерта министър Танева, са активни и отговорни участници в изграждането на модерно, печелившо и успешно българско земеделие.

По случай 70-годишния юбилей на Аграрния университет в Пловдив поздравителни адреси бяха получени от Президента на Република България Росен Плевнелиев, от министър-председателя Бойко Борисов, от Милена Дамянова, председател на парламентарната комисия по образование и наука. /РЗ/