Какви овощни дървета да насадим

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 17.10.2015      951

Определяне на видовете и сортовете за нови насаждения става в зависимост от почвените и климатичните условия и биологичните особености и изисквания на растенията.

От климатичните фактори най-голямо значение за овощните култури има топлинният режим. Релефа на мястото влияе преди всичко върху температурния и водния режим. Студеният въздух пада надолу по склоновете и се напластява в най-ниските и затворени места, затова те не са подходящи за засаждане на овощни култури. Повечето овощни видове се развиват най-добре върху богати почви с алкална до леко кисела реакция и с добре огрявани от слънцето места, които са добре защитени от ветровете. Ако теренът е с равнинно разположение и с възможност за поливане, той е подходящ за отглеждане на ябълки, круши, дюли, праскови и др. Ако пък теренът е с по-голям наклон, където и влагата по-трудно се задържа, и е без възможност за поливане, там добре ще се развиват сливи, кайсии, бадеми, череши, вишни, орехи и др. Изборът на сортове се намира в тясна зависимост и от биологията на цъфтежа и опрашване. Ябълковите, крушовите, черешовите, бадемовите, някои сливови, дюлеви и вишневи сортове не могат да се самоопрашват. При засаждане на нови дръвчета от тези видове се подбират най-малко два сорта, които са добри опрашители. Когато единият сорт е с по-ценни качества, той се избира за основен, а вторият се застъпва само като сорт опрашител. Основният сорт и сортовете – опрашители трябва да встъпват в плододаване едновременно, да цъфтят по едно и също време. От тези видове трябва да се засаждат дървета от по 3-4 сорта. При ореха се наблюдава не едновременно узряване на мъжките и женските цветове, поради което трябва да се засаждат по няколко сорта, които да си осигуряват добро опрашване.