България продължава да бъде страна, в която ще бъде забранено култивирането на генномодифицираните култури

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.10.2015      988

Министерство на земеделието и храните отстоява позицията си България да е освободена от отглеждане на ГМО култури. Съгласно Директива 2001/18/ЕО в срок до 3 октомври 2015 г., всяка от държавите членки има възможност да посочи дали желае да забрани отглеждането на ГМО продукти, за които има подадено заявление или издадено разрешение. Така се гарантира невъзможност да се прави коригиране на географския обхват на отглеждани ГМО култури на база постъпили заявления за култивирането им. С тези действия в България се забранява култивирането на 9 вида генномодифицирана царевица, соя и карамфил:

1. царевица Bt11xMIR604xGA21;

2. царевица MIR604;

3. царевица GA 21;

4. царевица Bt11;

5. царевица 1507 x 59122;

6. царевица 59122;

7. царевица 1507;

8. царевица MON 810;

9. соя 40-3-2;

10. карамфил Moonshadow 1

До Европейската комисия са изпратени 10 уведомителни писма от Министерството на земеделието и храните, с които се гарантира, че в страната ни няма да се култивират ГМО продукти. От Брюксел потвърдиха, че са получили искането на България и фирмите, които са изразили намерение да засаждат ГМО култури у нас, имат 30 дни, за да отговорят дали са съгласни, уточни говорителят на Комисията Енрико Бривио: „Ако компаниите не приемат искането, България има втора възможност да наложи забраната за отглеждане на ГМО. Тя трябва отново да представи мотивирано становище съгласно друга директива, позовавайки се на причини от значим обществен интерес – например свързани с политиката за опазване околната среда, земеделието, обработването на земите или социално-икономически последици“.