В Овощната градина през септември и октомври

Автор(и):  проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделие в Кюстендил
Дата: 28.09.2015      1557

При ябълката през този период се провежда пръскане срещу второто поколение на ябълковия плодов червей и при необходимост срещу струпясването и причинителите на гниене на плодовете.

За борба срещу ябълковия плодов червей в списъка на одобрените инсектициди са включени: Афърм 095СГ - 0,3%, Вазтак нов 100ЕК – 0,0125%, Волиам тарго 063СК – 75 мл/дка, Децис 2,5ЕК – 0,03%, Диклайн 2,5ЕК – 0,03%, дека ЕК – 0,03%, дурсбан 4Е – 0,2%, нексид 015КС – 0,03%, Суми алфа 5ЕК – 0,02%, Карате зеон 5КС– 0,02%, Карате експрес ВГ – 60-100 г/дка, Калипсо 480СК – 0,02%, Кораген 20СК - 0,016% Релдан 40ЕК – 0,12%, Пиринекс 48ЕК – 0,12%, Синеис 480СК – 20 – 37,5 мл/дка, Суперсект мега – 0,015%, Ефциметрин 10ЕК - 0,03%, Циклон 10ЕК – 30 мл/дка, Циперфор 100ЕК – 30 мл/дка, Шерпа 100ЕК – 0,03%. В градини, където са установени повреди от миниращи молци, трябва също да се проведе третиране. Инсектицидите Дурсбан 4Е – 0,2%, Суми алфа 5ЕК – 0,02%, Карате експрес ВГ – 60-100 г/дка, Калипсо 480СК – 0,02% и Синеис 480СК – 20 – 37,5 мл/дка могат да се използват за едновременна борба срещу ябълковия плодов червей и листоминиращите молци.

Към инсектицидния разтвор трябва да се добави фунгицида Луна експирианс – 20–75 мл/дка за предпазване на плодовете от късни заразявания от струпясване и причинители на гниене на плодовете от гъби от родовете Monilinia, Penicillium, Botritis, Alternaria, Botryosphaeria, и др. Ябълковите сортове, чийто плодове ще се прибират през втората половина на септември, да се пръскат с инсектициди с къс карантинен срок.

При къснозреещите крушови сортове трябва да продължи борбата срещу плодовите червеи/ябълков, източен и крушов/ и причинителите на гниене на плодовете. Използват се инсектицидите и фунгицидите ,посочени при ябълката.

При допусната висока плътност на обикновената крушова листна бълха /4-6 % леторасли с колонии/ крушовите насаждения се пръскат Децис 2,5 ЕК – 0,03%, Децис 100ЕК – 12,5 мл/дка, Дека ЕК – 30-50 мл/дка, Карате експрес ВГ – 60-80 г/дка, Вазтак нов 10 ЕК – 0,02%, Синеис 480СК – 37,5 мл/дка, Суми алфа 5ЕК – 0,03%.

В крушови градини, където не е провеждана редовна борба срещу неприятелите, обикновено се намножава крушовияТ пъпкопробивач и плътността му често надвишава икономическия праг на вредност- 5-8 броя на дърво, което налага да се пръска срещу възрастните преди яйцеснасянето с Дурсбан 4Е – 0,15% или Вазтак нов 100ЕК – 0,0125%.

Плодовете на сортовете дюли, които се отглеждат у нас, са силно чувствителни на късно кафяво гниене, сиво гниене и меко гниене, които са особено вредоносни при чести превалявания по време на зреене на плодовете, а по-късно и при съхраняването им. Това налага да се пръска с Луна експирианс – 20 – 75 мл/дка или Топсин М 70ВДГ – 0,12%. За предпазване на плодовете от червясване от ябълков и източен плодови червей към фунгицидния разтвор се добавя един от инсектицидите, посочени за борба срещу ябълковия плодов червей.