В зеленчуковата градина през септември и октомври

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 28.09.2015      2669

Разсадопроизводство. През този период в стъклените оранжерии се отглеждат разсади от домати и краставици за ранно производство и марули и салати за есенно-зимно производство. По тях най-често се появява “сечене”. Борбата срещу него включва: отстраняване на болните растения заедно със съседните здрави; “изгаряне” на петната чрез поливане с 2% разтвор на син камък или амониева селитра; поливане на останалите растения с разтвор от 0,15% Проплант 722 СЛ + 0,1% Топсин М или с 0,3% Бордолезов разтвор + 0,1% Топсин М, по 3-4 л/кв.м.

По краставиците е възможно нападение от кубинска и брашнеста мана. Срещу първата се прилагат 0,15% Верита ВГ; 0,04% Икуейшън про; 0,25% Ридомил голд МЦ 68 ВГ; 0,25% Корсейт М ДФ; 0,3% Алиет флаш; 0,25% Галбен 8 М 65; 0,12% Инфинито СК; 0,075% Куадрис 25 СК; 0,25% Манкоцеб 80 ВП. Срещу брашнеста мана профилактично се третира с 0,5% Тиморекс 66 ЕК (500 мл/дка), а след поява – с 1% (1 л/дка), както и с 0,025% Топаз 100 ЕК; 0,02% Байфидан 250 ЕК; 0,02% Вивандо; 0,05% Домарк 10 ЕК; 0,05% колис; 0,1-0,15% Систан екозом ЕВ; 0,075% Куадрис 25 СК (амистар 25 СК), 0,02% Флинт макс 75 ВГ; 0,02% Шавит 25 ЕК.

При доматите има опасност за нападение от картофена мана, срещу която се третира с: 0,25% Акробат Р; 0,2% Акробат плюс ВГ; 0,15% Верита ВГ; 200 г/дка винкер ВГ; 0,04% Икуейшън про; 0,25% Ридомил голд; 0,25% Корсейт М ДФ; 0,2% Дитан М-45; 0,2% Дитан ДГ; 0,25% Меден оксихлорид 50 ВП; 500 г/дка Пергадо мед 27 ВГ; 0,2% Полирам ДФ. Проблем са също черните листни петна (алтернария). За борба срещу тях се използват 0,2% Дитан М-45, 0,2% Дитан ДГ, 0,04% Скор, 0,25% Корсейт М ДФ и 0,25% Ридомил голд. Възможна е поява и на брашнеста мана, срещу която се прилагат посочените при краставиците ПРЗ.

Разсадите от маруля и салата могат да бъдат нападнати от мана и антракноза. Срещу първата се пръска с 0,25% Ридомил голд, 0,3% Корсейт М ДФ, 0,15% Верита ВГ, 0,2% Дитан М-45, 0,2% Дитан ДГ. Срещу втората се прилагат двукратно 0,2% Дитан М-45 или 0,2% Дитан ДГ, като особено важно е второто третиране - преди разсаждането.

От неприятелите най-често се наблюдават оранжерийна белокрилка, листни въшки, трипси, миниращи мухи, гъсеници, а понякога и акари (паяжинообразуващи, доматов ериофиден). При възможност е добре в разсадните помещения да се окачат цветни лепливи плоскости за установяване появата и за улавяне на летящите форми на повечето от посочените по-горе насекоми: жълти – за оранжерийна белокрилка, листни въшки, сциаридни мухи; небесносини – за трипси; оранжево-жълти – за миниращи мухи. Да не се пропуска да се третира 3-4 дни преди изнасянето с по 1 г/растение Видейт 10 Г, като се спазва стриктно разработената технология, за да не се получат пригори. Срещу оранжерийната белокрилката се пръска с 0,1% БИ-58, 0,15% Актелик, 0,02% Моспилан, 0,03% Актара, 0,08% Конфидор енержи, 0,02% Фюри, 0,12% Лиросект, 0,12% Брейв 1,8 ЕК, 0,05% Децис 2,5 ЕК, 0,03% Бомиган-алфациперметрин. За борба срещу листните въшки се пръска с 0,0125% Моспилан, 0,007% Актара, 0,05% Пикадор, 0,05% Кохинор 200 СЛ, 0,06% Конфидор енержи, 0,05% Уорант, 0,06% Биская, 0,05% (памукова листна въшка) – 0,075% (прасковенa листна въшка) Данадим прогрес, 0,02% Нексид, 0,015% Фюри, 0,1% Лиросект, 0,1% Брейв. Посочените дотук инсектициди в определена степен са ефикасни и срещу трипсите, затова в повечето случаи не се налагат отделни третирания. За борба с миниращите мухи се пръска с 0,12% Лиросект 2 ЕК, 0,02% Тригард, 0,05% Пикадор, 0,03% Талстар, 0,03% Вазтак нов 100 ЕК. Срещу гъсениците са ефикасни 0,15% Актелик, 0,025% Талстар, 0,05% Децис, 0,025% Суперсект мега, 0,025% Вазтак нов 100 ЕК. При установяване на акари се пръска с 0,1% БИ-58, 0,1% Лиросект, 0,1% Брейв, 0,06% Нисоран, 0,1% Омит, 0,075% Санмайт, 0,03% Талстар, 0,3% Ним Азал, 0,25% Бионим плюс.

Оранжерийно производство. В стъклените оранжерии продължава отглеждането на предкултури домати и краставици, които са обект на нападение от същия комплекс болести и неприятели, посочени при разсадите. Борбата се провежда с препоръчаните вече средства, като се спазват карантинните срокове, което е особено важно при плододаващите все още култури и в пластмасовите оранжерии.

През септември условията са подходящи за обеззаразяване на свободните площи в стъклените оранжерии. Използват се: Базамид гранулат, (45-50 дни преди разсаждането) по 40-50 кг/дка при леки почви и 60-70 кг/дка при тежки; Немасол 510 по 80-100 л/дка. Само срещу галови нематоди една седмица преди разсаждането почвата се третира с 8-10 кг/дка Видейт 10 Г или 6-8 кг/дка Мокап 10Г.

Полско производство. Обикновено през този месец падат повече дъждове, има сутрешни роси и се увеличава въздушната влажност. Създават се благоприятни условия за поява на картофена мана по доматите и мана по зелето (главесто, цветно, броколи). При наличие на благоприятни условия или при поява се прилагат посочените при разсадите ПРЗ. По магданоза, целината и бамята има опасност за брашнеста мана, срещу която са ефикасни 0,025% Топаз 100 ЕК; ,02% Байфидан 250 ЕК; 0,02% Вивандо; 0,05% Домарк 10 ЕК; 0,05% Колис; 0,02% Шавит 25 ЕК. Срещу гъсениците по зелевите култури, освен посочените при разсадите, се прилагат още 80 мл/дка Конфидор енержи, 2,5 кг/дка Бактецин, 100 г/дка Дипел 2Х. През този период се наблюдава намножаване във висока плътност на листни въшки по зелеви, късни домати, бамя, срещу които са ефикасни, посочените при разсадите средства.

Поради интензивните беритби на полето и в оранжериите внимателно да се подбират ПРЗ. При необходимост от третиране се прилагат препарати, които са с кратък карантинен срок. Освен това при пръскане на зелевите да не се забравя да се прибавя прилепител към работните разтвори в концентрация 0,05%. Да се спазват всички изисквания по прилагане, транспорт и съхранение на токсични вещества.