Сертификатите на биопроизводителите са в опасност

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 16.09.2015      2247

През новия програмен период на ПРСР 2014 - 2020 отделените средства за биологично производство са увелечени приблизително пет пъти в сравнение с предишните години. „Отделихме специална мярка за биологичното производство, като общият бюджет за целия програмен период е 151 млн. евро. В инвестиционните мерки залагаме приоритет в тези проекти, които ще се изпълняват и ще бъдат инвестирани в биологичното производство – за тях има допълнителна бонификация“, сподели зам.-министър Васил Грудев на състояли се тридневен биофорум в Панагюрище, организиран от Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) и IFOAM EU (International Foundation for Organic Agriculture Movements).

Добре известно е, че този сектор на земеделието е поставен пред трудности както от икономически, така и от растителнозащитен характер. Въпреки това европейските амбиции на бранша са да се увеличи био продукцията с 50% и да се наложи като конкуретноспособна. Но реално при налагането на нови и подчертано строги правила за чисто земеделие, този прохождащ сектор губи позиции на световните пазари.

Сертификатите на производителите на биопродукция може да бъдат отнемани, ако в конвенционални стопанства, съседни на техните, се използват инсектициди и пестициди. Предложението е на Европейската комисия по новия регламент за биопроизводството, съобщи Марко Шлютер, изпълнителен директор на IFOAM.

Според предварителния текст на регламента, би могло да се въведе минимален праг на замърсяване със забранени вещества. България обаче поддържа позицията за нулева толерантност, т.е. да няма такъв праг, отговаря Нели Вълева, експерт в дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“ в МЗХ. В момента разследване се прави на биостопанства, чиято продукция надхвърля ниво на замърсяване със забранени вещества от 0.01%, но това е напълно неофициално. При засечено замърсяване на биопродукция ще се отнема сертификата само за културата, в която са открити остатъчни пестициди или инсектициди, което означава че цялостното стопанство ще продължи да функционира като био.

В момента не е ясно какво ще се случва и с биопродукцията, която вече е замърсена с пестициди от съседни конвенционални стопанства – дали тези плодове и зеленчуци ще се продават с европейското лого „Био“, дали ще се предлагат като конвенционални или към тях ще се прилага друга мярка. Според последното предложение, направено в Съвета на министрите за новия регламент, всяко правителство може да реши че биопроизводителите са нискорискови и че може да бъдат проверявани веднъж на 30 месеца. По думите на Марко Шлютер, изпълнителен директор на IFOAM (International Foundation for Organic Agriculture Movements), едно от решенията е да се определят граници между стопанствата за био и за конвенционално производство, за да се предотврати замърсяването с хербициди и пестициди. След обстойно проучване на сектора от страна на агро властите на стария континент, Европейският парламент ще се произнесе окончателно за съдбата на биозпроизводството.