Руското ембарго в агросектора и защитните механизми на българското земеделие

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 16.09.2015      1076

Държавен фонд Земеделие изготви схема за извънредни мерки за подържане пазара на плодовете и зеленчуците.

През август Русия добави Албания, Черна гора, Лихтенщайн и Исландия в списъка с държави с ембарго за внос на селскостопански стоки, като отговор на западните санкции заради кризата в Украйна. Забраната обхваща месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци и се отнася с еднаква сила както към Съединените щати, Канада, Норвегия и Австралия, така и към всичките 28 страни-членки на Европейския съюз. Москва също ще забрани внос на някои стоки от Украйна от 2016 година, ако икономическата част към споразумението за асоцииране между Киев и ЕС, подписано през юни миналата година, влезе в сила, сподели пред Ройтерс примиерът на Русия Дмитрий Медведев.

Във връзка с удължаването на руската забрана за внос с още една година (до м. юли 2016 г.), Европейската комисия предвиди с Делегиран регламент (ЕС) № 1369/2015 от 7 август т.г. удължаване на периода на прилагане на временните извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци, които бяха въведени с Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014.

Производителите ще могат да прилагат познатите вече и прилагани през 2014 г. 2 извънредни мерки:

1) изтегляне на продуктите от пазара, които да бъдат предназначени за:

- безвъзмездно предоставяне на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода;

- храна за животни.

2) небране на зеленчуците и плодовете.

Мерките ще се прилагат по отношение на същите продукти, както през 2014 г., а именно: домати, краставици, корнишони, моркови, сладки пиперки, зеле, карфиол, гъби, ябълки круши, малини, десертно грозде, сливи, праскови и нектарини.

Изискванията за прилагането на двете подмерки целят минимализирането на фитосанитарните последици от небрането на продукцията - най-вече разпространението на болести по растенията. Изтеглената продукция може да бъде безвъзмездно предоставена на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода, както и за храна за животни.

Използването на изтеглените от пазара зеленчуци и/или плодове за храна на животните се удостоверява с констативен протокол от официален ветеринарен лекар или от инспектор от Българската агенция по безопасност на храните. Условията за определяне размера на финансовата помощ по продукти остават същите, както при мерките, прилагани през 2014 г., с тази разлика, че не се предвижда прилагането на коефициент на редукция.

Подпомагане ще се предоставя само на производители на посочените зеленчуци и плодове, които са регистрирани до 31 юли 2015 г. по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

Приемът на искания за прилагане на мерки по отношение на всички останали плодове и зеленчуци се прекратява, когато общото количество, за което са приложени мерките, достигне 3000 тона. За прасковите и нектарините общия брой за подпомагане няма да надвишава 950 тона. Ще се прилага принципът на предимство за първия заявител, който е приложил една от мерките.

Едно от условията за ползване на помощта е присъствието на инспектор на ДФ „Земеделие” при попълване на документите, който ще записва всички необходими данни за прилагането на съответната мярка.

Предвидена е и възможност за изплащане на направените транспортни разходи при прилагане на мярката изтегляне от пазара на продукти предназначени за безвъзмездно предоставяне. Помощта за транспортните разходи се предоставя на производителите, които са извършили превоза на одобрените за изтегляне зеленчуци и плодове от мястото на изтегляне до мястото на доставка. Размерът на тази помощ е определен в приложение към наредбата.

Указания за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете. ТУК