Проверки на продукти за растителна защита

Автор(и):  БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 08.09.2015      808

От началото на годината инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ са извършили 4 719 на продукти за растителна защита.

Най-често срещаните нарушения са свързани с търговия на неразрешени и негодни ПРЗ или такива с изтекъл срок на годност. Констатирана е и продажба на препарати с етикети с неправилно указание за употреба. При някои земеделски производители е установена употреба на неразрешени ПРЗ, както и неразрешено въздушно пръскане на житни култури.

Общият брой на проверените земеделски производители е 3 419, а 1 300 са инспекциите в обекти за търфовия и съхранение.

Съставени са 11 Акта в обектите за търговия и са издадени 392 предписания. При контролната дейност в тях са взети 78 проби за съответствие на продуктите за растителна защита. Инспекторите са спрели от продажба над 225 килограма прахообразни и близо 240 литра течни препарати.

При контрола върху употребата на продукти за растителна защита на земеделски производители са съставени 7 акта, констатирани са 432 нарушения и са направени 519 предписания.