От 2016-а в ЕС влизат нови правила за лозарството

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 30.08.2015      1817

С оглед подпомагането на нарастването на конкурентоспособността на ЕС в лозаро-винарския сектор, от следващата година се въвежда нова схема на разрешения за лозови насаждения. Новата схема за издаване на разрешителни на лозови насаждения е в съответствие с глава 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на общата организация на пазарите на селскостопански продукти. На база реално засадените площи на всяка държава от ЕС ще се дава 1 % повишение в периода от 2016 г. до 2030 г., като с този ход се очаква предотвратяване на прекалено бързото нарастване на лозови насаждения на стария континент и в същото време повишаване на лозарския потенциал. Този 1 % повишаване от действителния производствен потенциал (действително засадените площи с винени лозя) означава, че ако в момента в България има 600 хиляди декара лозя, както сочат даните на Изпълнителната агенция по лозята и виното ( ИАЛВ), то автоматично от 1-и януари 2016 г. страната ни ще получи възможността да засади нови 600 хиляди декара. Затова е от изключителна важност до края на настоящата година всички собственици на земи, занимаващи се с производство на грозде и/или вино да закупят права за засаждане.

Права за засаждане

За всяка страна-членка на ЕС има определени квоти, които в случая на България се равняват на 800 хиляди декара. Реално засадените площи с лозя за момента са 600 хилди декара. Именно разликата между полагащото се по закон и актуалното състояние определя така наречените “права от национален резерв”, които могат да бъдат използвани само до края на годината. Ако квотата не може да бъде изпълнена, броя на декарите, фигуриращи в нея, ще бъдат загубени. След този период тези права няма да могат да бъдат трансферирани, преотстъпвани или търгувани.

Един декар право да се засади лозя стурва символичните 1,50 лв. Притежаването на вид собственост на земята – собствена, под аренда или под наем е задължително. До края на тази година закупуването на тези права се осъществява в Изпълнитерната агенция по лозата и виното. Това дава възможност да се кандидатства за европейски средства. Правата са за две години. Това право после минава в разрешение за засаждане. След като изтече, правата се губят. Европейската комисия ще субсидира всички стопани, които се решат на тази стъпка, но отново срока е до края на декември 2015 г. След това права могат да бъдат купувани, но на собствени разноски. Затова Красимир Коев, директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното призовава собствениците на лозови масиви или притежателите на земеделска земя с интрес към винения бизнес да побързат и да се възползват от преодставената им възможност.