Белхим Кроп Протекшън стартира бизнеса си в България

Автор(и): 
Дата: 28.01.2014      2444

Официалната церемония по повод стъпването на белгийската мултинационална агрохимическа компания на родния растително защитен пазар се състоя в столичния хотел “Хилтън”. Домакин на представянето беше Даниел Божанов, ръководител на търговския екип на Белхим Кроп Протекшън България ЕООД. В промотирането на компанията пред заинтересованите български лица и влиятелните аг- ромедии участваха шефове от централата в Белгия – Пол Ив Лантоен, гл.директор и Франсоа Рикебор, търговски директор за Югоизточна Европа и координатор Нови пазари. Мениджмънтът на румънския екип се представляваше от Алин Стана, Андреа Букур и Люминита Емилиан. Събитието бе уважено от г-н Марк Фиерман, Консул в посолството на Кралство Белгия в София. На срещата присъстваха бъдещи дистрибутори, партньори, клиенти. Тук бяха знакови фигури от бизнеса с агрохимикали и академичните среди – Любомир Николов, Михаил Шевкенов, Николай Стаменов, Христофор Бунарджиев, професорите Иванка Лечева и Тоньо Тонев от Аграрния университет в Пловдив, както и служители от БАБХ. Приветствие към събралото се множество в конферентната зала “Мусала” поднесе г-н Марк Фиерман. Той- Консул на Кралство Белгия за България и отбеляза факта, че България вече е на картата на Белхим Кроп Протекшън, една много динамично развиваща се белгийска агрохимическа компания, която присъства на пазара оперира в 27 европейски страни с развито земеделие. Много са белгийските фирми, които развиват успешен бизнес в България. Белхим Кроп Протекшън е тук, за да се присъедини към белгийските инвеститори в България. Обстоятелството, че посолството на Белгия официално присъства на прощъпулника на Белхим Кроп Протекшън в България сам по себе си е показателен в няколко отношения. Белгия уважава своя бизнес и поощрява неговата реализация зад граница. Показва още, че Белхим Кроп Протекшън е компания със структурен капацитет и имидж в европейския агробизнес. Земеделието и свързаните с него индустрии продължават да събират подкрепа и особен вид внимание от страна на белгийското правителство. А това е протекционистична политика, доказателство за подкрепа и солидарност.

Къде сме днес и къде искаме да сме утре, това бе темата на експозето на гл.директор Пол Ив Лантоен.
Растителнозащитният бизнес на Белхим е създаден през1987 г. от г-н Дирк Пютеман, който продължава да е управляващ директор на компанията. В началото на 2000 г. след мощна търговска експанзия в Холандия, един изключително високоавторитетен пестициден пазар, е преценено, че Белхим е с голям потенциал и той трябва да бъде отключен и развит извън страните от Бенелюкс. За постигането на тази амбициозна и широкоформатна цел г-н Пютеман иницира и успява да конфигурира и да финализира стратегически партньорски проект с мултинационалните корпорации в агрохимическата индустрия – американската FMC и японската ISK Bioscienses. Благодарение на тази стратегическа стъпка за много тясно сътрудничество Белхим има пряк достъп до високите технологии на дветe водещи световни компании, експресно включва в търговските си планове и политики най-новите им разработки, дефинира супер ефикасни и много специални продуктови портфолия. С други думи: Белхим формира мощен ресурс, генерира нова енергия, получава ключ за осъществяване на идеята за глобалност, гъвкавост и ангажираност. Компанията е преименувана в Белхим Кроп Протекшън и оперира успешно вече в 27 страни на Стария континент, броят им продължава да расте, България е най-новата дестинация. Следващата добра идея е планираният търговски “десант” в Близкия Изток. Преди няколко месеца Белхим Кроп Протекшън придоби един от най-големите индийски заводи за пестициди. Белхим Кроп Протекшън продава широка гама от най-съвременни препарати за растителна защита, която включва и специални продукти за опазване на земеделските култури. Търговската листа е адаптирана към конкретни- те нужди на всеки пазар. Например в Холандия и в Полша портфолиото е съставено от пестициди за защита на картофи и зеленчуци, във Франция и Германия – лозя, картофи, рапица и зеленчуци и т.н. Белхим Кроп Протекшън има собствен изследователски център за полско изпитване и тестване на иновации, наречен Belchim Trial Station, разположен на 1200 дка, близо до централния офис, недалеч от Брюксел. Компанията разработва и биологични алтернативи на химическите продукти – с нови молекули,съвременни продуктови профили и приложни методи за намаляване на негативното въздействие върху околната среда. Пол Ив Лантоен информира, че корпоративният профил на Белхим Кроп Протекшън включва няколко ключови характеристики за устойчив растеж. Реактивност. С подхода си, ориентиран по култури, Белхим Кроп Протекшън е наясно с потребностите на производителите. Компанията разработва съвременни решения в съответствие с изискванията на клиентите. Близост до пазара. Белхим Кроп Протекшън работи в тясно сътрудничество с дистрибуторите си. Компанията осигурява високо равнище на обективна информираност по цялата верига на тър- говския процес. Всяка фирма на Белхим Кроп Протекшън в различните страни включва в управленската си визия добре дефинирани политики. Една такава политика е, че всяка фирма самостоятелно решава всички ключови въпроси на бизнеса си – съставяне на продуктовото си портфолио, маркетинг реклама, дистрибуция, продажби, стратегически партньорства. Новостите са централна тема в корпоративния календар на Белхим Кроп Протекшънкорпо- рацията. Партньорствотой на компанията със световните лидери в агрохимическата индустрия FMC и ISK и осигурява бърз достъп и технологична реализация на всички техни върхови научни разработки. Белхим Кроп Протекшън има изключително ефикасни системи за блестящата им комерсализация и позициониране на пазара. Даниел Божанов промотира стартовата търговска листа на Белхим Кроп Протекшън в България. Той препотвърди казаното от г-н Лантоен, че белгийската компания е изключително динамична, изцяло ориентирана към полето с конкретни решения за постигане на висок здравен статус на отделните земеделски култури. Двустепенната управленска структура активира адекватна техническа подкрепа и многофункционална логистична практика, позволява много бързо и директно да се решават проблемите, да се формулират решения и стъпки за реални действия. Лентагран 45 ВП/45 % пиридат/ е отличен хербициди срещу едногодишните широколистни плевели по време на вегетацията в зелеви и лукови зеленчукови култури. Селективността му е на физиологична база, което повишава качествените характеристики на продукта. Лентагран 45 ВП е контактен хербицид, абсорбиращ се през листата. Милдикът е уникален продукт на ISK – Япония, нова генерация за борба с маната по лозата. Блестящата му многофункционалност се реализира от две непознати досега в световната практика активни субстанции – циазофамид, осигуряващ дълга защита, независимо от дъждовната обстановка. На динатревия фосфонат се дължи пълното системно действие на продукта. Този магнетичен формат упражнява най-добре своите изключителни качества, ако се използва превантивно. Защитава перфектно новия подраст и младите гроздове, при- тежава защитни и изкореняващи функции, много добра устойчивост на отмиване, трансламинарно действие и много продължителна защита. Ранман е следващият продукт от звездната серия, ко- ято ще предложи Белхим Кроп Протекшън на нашия пазар през 2014 година. Фунгицидът на ISK – Япония в максимална степен гарантира двойна защита срещу маната по картофите /Phytophtora infestans/. Това е стабилна комбинация между циазофамид + прилепител. Формулацията е с много висока ефикасност срещу причинителя на болестта. Активната база е от групата на имидазол фунгицидите с уникален, неповторим начин на действие. Ранман е най-добрият предпазен фунгицид в периода на активен растеж с несравнима ефикасност и срещу Phytophtora infestans по клубените. Защо трябва да се използва Ранман в началото на сезона? Притежава много висок праг на устойчивост срещу отмиване – тестван при количество на валеж – 80 л/ кв.м. Време за усвояване – приложен при сухи условия, Ранман е устойчив на дъжд 15 минути след приложение. Ранман “расте” заедно с новите листа – притежава същото ниво на защита върху новия прираст както при системните фунгициди. Силна защита на листата – заема едно от първите места между предпазните фунгициди, с ниво на защита 3,6 в таблицата на Хамар от 2008 година. Ранна защита на клубените – известно е, че спорите на Phytophtora infestans може да се запазят в почвата няколко месеца. В случаи на ранни симптоми за зараза/ почвени или климатични условия/, разумно ще бъде да се избере фунгицид с комбинирана защита – защита на новия прираст на клубените. Ранман е единственият фунгицид с такъв широкоспектърен капацитет. Идеално разпределение върху листата – Ранман осигурява равномерно разпределение на активното вещество по листната петура. Може да се използва с малки обеми вода – резултатите от проучванията показват, че Ранман притежава еднаква ефективност независимо от количеството вода/ което е важно при пръскането на големи площи/. Много от фунгицидите не притежават подобна функционалност. В портфолиото на белгийската компания за нашия пазар са включени още фунгицидът Проксанил срещу картофе- ната мана и Нуфлон/линурон/, селективен почвен и вегетационен уреа хербицид срещу много голям брой едногодишни широколистни плевели в слънчогледа и кориандър. Даниел Божанов не пропусна да насочи професионалния интерес на публиката към някои нови продукти, чиято премиера Белхим Кроп Протекшън България е насрочила за 2015 година. Чикара, например, е специализиран хербицид с изключителна селективност за борба с житни и широколистни плевели в лозята. Активната съставка флазасулфурон е ново активно вещество. Чикара е почвен хербицид, унищожава целия плевелен спектър с изключение на черното куче грозде. Флазасулфуронът се смесва безпроблемно с глифозат, при което смесване се активира синергизъм между двете активни субстанции. Тепеки е най-новият инсектицид срещу листни въшки в различни култури. Този иновативен продукт е с интег- риран капацитет за управление – убива листните въшки, вредни за реколтата, пощадява полезните насекоми. По този начин природа и химия заедно защитават растенията. Г-н Франсоа Рикебор си беше запазил правото лично да направи специално представяне на емблематичния продукт от мастър клас Самсон Екстра 6 ОД. Той припомни на високопрофесионалната аудитория, че активното вещество никосулфурон е патент на ISK – Япония. На световния пазар се предлагат много препарати с активно вещество никосулфурон. Формулациите са с най-различни концентрации, най-различни аджуванти. Какви са предимствата на Самсон Екстра 6 ОД? Съдържанието на никосулфурон е 60 г/л, което се смя- та за оптимално количество, необходимо за осъществяване на свръхмощен и много надежден хербициден ефект по време на вегетацията на царевицата срещу едногодишните и многогодишните житни плевели/вкл.балур от коренища/ и някои широколистни плевели. ОД формулацията/маслена дисперсия/ осигурява по-качествено покритие, по-добро прилепване и по-пълно усвояване. Независимо от високата концентрация на активната субстанция в Самсон Екстра 6 ОД не са включени аджуванти и коагуланти. Високото съдържание на активно вещество в продукта не се отразява на неговата селективност – 98 %, доказано от Белхим Кроп Протекшън върху 300 царевични хибри- да. Стабилността му е също силно конкурентноспособна. Благодарение на усъвършенствуваната технология абсор- бацията на Самсон Екстра 6 ОД се осъществява през листата и ефектът срещу плевелната растителност е светкавичен. Ускореното елиминиране на плевелите пре- махва конкуренцията в ранните фази от развитието на царевицата, което е изключително важно предимство поради обстоятелството, че културата е много уязвима в началото на вегетацията си. Самсон Екстра 6 ОД е ета- лон в борбата с житните плевели в царевицата, което е добре известен факт. Любопитното от професионална гледна точка е, че технологията Екстра 6 ОД внася важна подробност в ареала на действие на продукта и неговата ударна мощ срещу широколистните плевели. Той е с много добър ефект срещу щир, овчарска торбичка, дива ряпа, синап и врабчови чревца, с добър ефект срещу просфорник, бяла куча лобода, татул, лечебен росопас, мъртва коприва, пролез, пача трева, пролетен спореж и великденче.

***

Белхим Кроп Протекшън стартира у нас своя корпоративен проект за пазарно присъствие и ключови по- зиции в търговията с препарати за растителна защита.С какво България стана видима и интересна за белгийската агрохимическа компания? Според експертната оценка българското земеделие е с голям потенциал и перспективата за по-нататъшното му развитие като част от европейското агропространство е обещаващо. Забелязва се и една много интересна тенденция. Тероарът – съчетанието между географско положение, климат и почва, е изключително благоприятен за рестарт на градинарството, овощарството и лозарството. Налице са сериозни индикации за институционална ангажираност и управленска воля да бъде трансформирана съществуващата асиметрия в растениевъдните подотрасли. При такава по-нататъшна ориентация и специализация на земеделското производство според анализаторите на Белхим Кроп Протекшън ще се появи реална потребност от многофункцио- нална, модерна и високоинтензивна растителна защита в т.нар. малки култури. Пестицидният пазар ще претърпи диверсификация, ще бъдат активирани нови локации, ще бъдат иницирани вълнуващи предивикателства, ще бъдат формулирани интересни търговски търсения и визии. Белхим Кроп Протекшън разполага с високопрофесионален капацитет, с ключови компетенции в областта на пазарните стратегии и концепции, с гъвкави управленски схеми, със силни партньорства, с умения да привлича подкрепа и непрекъснато да се развива динамично с много бързи темпове. Белхим Кроп Протекшън е в състояние да изстреля растителната защита в нова, по-висока орбита, не се страхува да бъде различна, нестандартна, провокативна, цели се нависоко и надалеч. Ще сработи ли тази мощна машина на българска почва? Ще се разбере през тази година, очакванията към белгийската компания са големи. Впрочем г-н Пол Ив Лантоен съобщи с много сериозен тон, че първият успех на Белхим Кроп Протекшън в България вече е факт. “Спечелихме за нашата кауза Даниел Божанов, добър специалист и перспективен мениджър. Той вече е част от нашия екип и заедно, сигурен съм, ще преживеем много вълнуващи моменти, ще сътворим запомнящи се неща”, обяви големият шеф. (РЗ)