Предвидената промяна в закона за земеделските земи ще облагодеделства овощарите

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 20.09.2015      1197

Всички ползватели на земеделски земи от общинския или държавния поземлен фонд, които са изградили или ползват трайни насаждения, след 5-тата година могат да поискат да придобият тази земя на пазарни цени. Промяната е заложена в гласувания преди няколко дни на второ четене Закон за земеделските земи и беше представена от земеделския министър Десислава Танева на среща с браншови организации от сектор Трайни насаждения.