В овощната градина през юли

Автор(и):  проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделие в Кюстендил
Дата: 21.07.2015      1962

При крушата трябва да продължат пръсканията срещу струпясването.За борба срещу тази болест са одобрени само два фунгицида - Дитан М-45 – 0,3% и Луна експирианс – 20-75мл/дка, но могат да се ползват всички фунгициди, изброени за борба срещу струпясването по ябълката. Третира се и срещу плодовите червеи и срещу крушовите бълхи и по–точно срещу обикновената крушова листна бълха и крушовата дървеница. За едновременна борба срещу тези неприятели се използва един от инсектицидите: Децис 2,5 ЕК – 0,03%, Децис 100ЕК – 12,5 мл/дка, Дека ЕК – 30-50 мл/дка, Карате експрес ВГ – 60-80 г/дка, Вазтак нов 10 ЕК – 0,02%, Синеис 480СК – 37,5 мл/дка, Суми алфа 5ЕК – 0,03%.

Фунгицидните пръсканията при дюлите са срещу кафяво гниене и кафяви листни петна, срещу които се използва Хорус 50ВП – 0,03% или Луна експирианс – 20-75 мл/дка. За борба срещу плодовите червеи към фунгицидния разтвор се добавя един от инсектицидите, изброени срещу ябълковия плодов червей.

През юли продължава беритба на черешите и вишните и при тези две култури не се провеждат пръскания. По време на беритбата трябва да се обират всички плодове, за да се намали до минимум зимуващата зараза от черешова муха. Освен това да се отстраняват и изнасят извън насаждението всички плодове, заразени от кафяво гниене.

Обикновено през юли в младите неплододаващи черешови и вишневи градини, където през юни не е решен проблемът с черната черешова листна въшка, а и плътността на вишневата листна оса е висока, се налага да се пръска с един от инсектицидите: Моспилан 20СГ – 25г/дка, Карате експрес ВГ – 40-60г/дка, Калипсо 480СК – 0,02%.

При сливата през юли фунгицидните пръскания са насочени срещу ръждата и кафявото гниене. Използва се Хорус 50ВГ – 0,045%. През този период продължават третиранията и срещу сливовия плодов червей и обикновената сливова щитоносна въшка. Срещу сливовия плодов червей се използва един от инсектицидите: Вазтак нов 100ЕК – 0,0125%, Децис 2,5ЕК – 0,05%, Дурсбан 4Е – 0,15%, Кораген 20СК – 16-30мл/дка, Суми алфа 5ЕК – 0,02%, Пиринекс 48ЕК – 0,15%, Ранер 240СК – 0,03%. От посочените инсектициди Вазтак нов 100ЕК – 0,02%, Дурсбан 4Е – 0,1% и Пиринекс 48ЕК – 0,15% са ефикасни и срещу обикновената сливова щитоносна въшка, което позволява използването им за едновременна борба срещу неприятелите.

В началото на юли започва зреене на плодовете при ранните прасковени сортове и през този период при тях не се провеждат пръскания. При късните сортове се налагат пръскания срещу кафявото гниене, източния плодов червей и прасковения молец. Срещу кафявото гниене от трите одобрени фунгицида Делан 700 ВДГ – 0,05%, Хорус 50ВГ – 0,045% и Луна експирианс – 63-75мл/дка най-подходящ е Луна експирианс, който има най-къс карантинен срок. Срещу източния плодов червей се използва един от инсектицидите: Авант 150ЕК – 33,3мл/дка, Карате експрес ВГ – 100-120 г/дка, Ефория 045 – 150 мл/дка, Нексид 015СК – 0,03%, Децис 2,5ЕК,– 0,04%, Суми алфа 5ЕК – 0,02%, а срещу анарзията един от инсектицидите: Карате експрес ВГ – 100-120 г/дка, Суми алфа 5ЕК – 0,02%, Дурсбан 4Е – 0,15%, Вазтак нов 100ЕК – 0,015%.

След беритбата листата на ягодовите насаждения се покосяват, изнасят се извън насаждението и се унищожават чрез изгаряне или се заравят, за да изгният. При висока плътност на ягодовия акар се пръска, за да не повреди младите листенца. За борба срещу ягодовия акар няма акарицид, който да е включен в списъка на разрешените за употреба продукти за растителна защита. По данни на доц. Елена Цолова много добри резултати се получават от Би-58 – 0,1% - 0,15% или Нимазал TS в концентрация 0,3-05%.

Температурите през юли са високи и това налага да се пръскания сутрин рано или вечер, когато температурите са под 25°С. Освен това много важно е да се използват препарати с кратък карантинен срок, като се има предвид, че през този период в някои райони продължава беритбата на къснозреещите череши и вишни, а при ябълка, слива и праскова започва беритбата на ранните сортове.