Денят на растител­но­за­щит­ни­ка - Празник с много настроение и големи надежди

Автор(и): 
Дата: 06.03.2014      1684

Денят на растителнозащитника – 16 януари, събра професионалния елит в столичния хотел ”Принцес”. Събитието препотвърди случ­ва­що­то се в бранша, нещата започнаха да се движат в правилната посока. Ад­ми­ни­стра­ци­ята, освободена от страхове и натиск, престана да воюва с бизнеса, започна да му съдейства да работи в предвидима и прозрачна пазарна среда, демонстрира съпричастност и солидарност. А това означава: нова енергия в системата, нови възможности за модернизация на растителната защита в национален план.

Тазгодишното девето издание на празника на растителнозащитника събра в тържествената зала на елитния столичен хотел “Принцес” представители на различни поколения администратори, бизнесмени, учени, производители. Усмихнати лица, смях, приповдигнато настроение, бодър дух, приятна атмосфера, хора, освободени от напрежение и страхове. Тази позитивна обстановка е убедителна индикация, че нещата в бранша са тръгнали в правилна посока. Последните два празника минаха под знака на много зависимости и условности. Двете джуджета, както наричаха земеделския министър Мирослав Найденов и изп.директор на БАБХ Йордан Войнов заради прекалено ниския им ръст, нанесоха тежки поражения на растителнозащитната администрация. НСРЗ бе разгромена като самостоятелна служба и със статут на нискоразрядно секторче я включиха в състава на мегаструктурата БАБХ, изцяло контролирана от ветеринарномедицинските спец. части. И на тази администрация й насаждаха комплекси за малоценност и непрофесионализъм, насъскваха я срещу бизнеса с наказателни акции, често несъобразени със законовите разпоредби, манипулираха я и я употребяваха за политически поръчки и корупционни схеми. На празника на растителнозащитника – 16 януари 2012 г., д-р Найденов най-ненадейно се появи неглеже – с анурак, карирана бархетна риза, дънки и маратонки. Бързал да вземе лично участие в гасенето на шапно огнище и въпреки това се отбил тук. С вроденото си лицемерие и позьорство той гръмогласно обяви, че страховете на растителнозащитниците са несъстоятелни. Те стават част от БАБХ и в качеството си на пълноправни членове на тази свръхмощна агенция съвсем скоро ще им бъдат изравненизаплатите със заплатите на ветеринарите. Казана дума, хвърлен камък! Само, че камъкът си остана забравен в хотел “Принцес”. За въпросното изравняване повече никой не отвори дума... На следващия празник – 16 януари 2013 г., тогавашният изп.директор на БАБХ д-р Йордан Войнов закъсня с има няма два часа за началото на събитието. И когато най-подир “цъфна”, запъхтян от тичането по стълбите, се обърна към загубилото търпение растителнозащитно общество със странното за случая обръщение “драги природозащитници”. Види се, той не знаеше къде се намира... След като се поокопити, вместо да се извини за гафа, изби началническата му агресия и високомерие. Захвана с много плам и жестове да хока присъстващите, че дордето не видел на бял свят новия закон за защита на растенията, никой не бива дори да си позволи да сънува повишение на заплатата. И още един печален факт. По това време доктор оглавяваше сектора “Р.З” поради липса на ръководител с подходяща професионална квалификация??? Двете джуджета си отидоха по живо по здраво, в ръководството на БАБХ дойдоха нови хора. Домакинът на тазгодишния празник на расти- телнозащитника – 16 януари 2014 г. Пламен Лазаров, зам.изп. директор на БАБХ и шеф на сектор “Р.З” успя само за няколко месеца да направи завой на 180 градуса и да сработи в синхрон отделните механизми на административната машина. Пламен Лазаров зарови томахавката, рестартира правилата, според които администрацията е държавният контролен орган и в това си качество точно, ясно и компетентно започна да изпълнява своите задължения и отговорности към бизнеса, пазара, растителнозащитните практики на полето. Той либерализира регистрационния режим и доказа, че този инструмент години наред е служил за натиск и спекулации. Върна са-мочувствието на служителите от сектора “Р.З”. Пламен Лазаров, както се казваше в едно отминало време – оправда доверието! Нищо, че министърът на земеделието и храните проф.Димитър Греков доста дълго време размишлява дали да го назначи, макар и добре да знаеше, че този човек има идеи, енергия и способности да трансформира ръждясалите механизми на системата. Слава Богу, благоразумието надделя! Каквото и да говорим, откъдето и да я подхващаме и въртим, в крайна сметка стигаме до професионализма и лидерството. Пламен Лазаров е безспорен лидер с високопрофесионален експертен капацитет. Тези му качества признават и неговите критици, и ония, които уважават неговия управленски талант, далновидност и творчески заряд. Той е успешен във всички начинания, които е подхващал. Лидер от новата генерация. Неговите ключови компетенции респектират! Екипът му го уважава, харесва и следва, а шефовете му се съобразяват с това, което казва и прави.

***

Празникът на растителнозащитника – 16 януари 2014 г., е отправна точка към промяната в положителна посока. Пламен Лазаров позиционира новата визия на растителнозащитната администрация като част от националния проект за интензификация на земеделското производство. Тази администрация, според него, е напълно готова да работи успешно в динамична среда с много предизвикателства. Има достатъчно мотивация, концентрация и професионален капацитет! (РЗ)