Народното събрание гласува закриването на Националната служба по зърното

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 08.09.2015      1028

Българската агенция по безопасност на храните ще отговаря вече за контрола и качеството на зърното в страната.

Миналата седмица на първо четене в Парламента мина одобрението Националната служба по зърното да бъде закрита и нейните правомощия да минат под контрола на Българската агенция по безопасност на храните. Последвствие от това решение ще бъде и освобождаването на складовете за зърно от задължението да се лицензират. В сегашния си вид и име службата е от 2001 г. , когато разширява своята дейност, в съответствие с пазарните и конюктурни изисквания. Работата й обхващат широк кръг от задължения: участие при интервенционно изкупуване на зърно съгласно делегираните й задължения от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция; изготвя и разпространява до участниците от зърнения сектор актуална информация за състоянието и тенденциите на зърнения пазар в страната, региона и Европейския съюз, качеството на реколтата и наличните запаси от зърно; контролира дейността на лицензираните публични складове за зърно, регистрираните зърнохранилища и обявените други обекти за съхранение на зърно за спазване на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; работи съвместно и обменя информация с браншовите организации от зърнения сектор по проблемите в бранша и тяхното решаване, чрез инициативи и дейности в помощ на участниците от сектора; ежегодно извършва представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица и изготвя доклади за резултатите от окачествяването.

Основен мотив на управляващите е, че съгласно членството ни в ЕС, пазарът трябва да се освободи от излишни регулации, които се превръщат в пречка за производителите, търговците и съхранителите на зърно. Редуцирането на неоправданите лицензионни и регистрационни режими ще позволи оптимизиране на административните структури и ще облекчи бюджета на земеделското министерство.