Зеленчукови култури през юни

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 11.07.2015      1632

Полско производство. При чести, тихи валежи и висока влажност има условия за поява на картофена мана по домати и картофи, мани по лукови и зелеви, фитофторно гниене по домати; при интензивни валежи – кафяви листни петна (алтернариоза); когато валежите са придружени със силен вятър - бактерийни петносвания и пригори по домати и пипер. Развитието на картофената мана по домати и картофи е целогодишно. Особено добри са условията за вредната й дейност в съоръженията с пластмасово покритие, където се образува обилна роса. Инкубационният период в зависимост от условията е 3-10 дни. Гъбата се развива при специфично съчетание на метеорологичните условия – „критични периоди” , които са:

  • Тих валеж в продължение на два и повече дни.
  • Относителна влажност на въздуха през периода над 75%.
  • Облачност над 8 бала.
  • Среднодневна температура – около 16оС (мин. 10-12оC; макс. 18-25оC).

Задържането на капки вода повече от 4 часа по повърхността на растенията е също предпоставка за нови заразявания.

При наличие на критични периоди службите за прогноза подават сигнал за третиране на посевите. При наличие на условия и при установяване на бактериози се пръска с 0,3% шампион; 0,3% косайд; 0,3% фунгуран, а при краставиците – с 0,15% от същите. При фитофторното гниене загнива основата на стъблото, листата, дръжките и плодовете на доматите, които лежат върху почвата. Повредата по плодовете е известна като „еленово око”, поради характерните петна от концентрични ивици. За борба може да се използват 0,25% Акробат Р; 0,4% Купертин М; 0,25% Меден оксихлорид 50 ВП; 0,25% Корсейт Р ДФ; 0,3% Купроксат ФЛ; 0,15% Фунгуран ОН; 0,15% Шампион ВП, като е добре да се напръска и почвената повърхност около растенията. Срещу посочените други болести, както и срещу маната (кубинска) при краставиците се прилагат препоръчаните при оранжерийното производство продукти за растителна защита (ПРЗ).

Обикновено през първата десетдневка на юни се появява цикадката Hyalesthes obsoletus, която пренася столбур по пипер, домати, патладжан, целина и др. Борбата се провежда по сигнал на прогнозните служби, като се правят няколко пръскания през 10-12 дни с 25 г/дка Моспилан 20 СП; 125 мл/дка Ефория 045 ЗК. Срещу преносителя на бронзовостта по домати, пипер, патладжан и др. – тютюневия трипс, се прилагат препоръчаните при разсадите и оранжерийното производство инсектициди. При поява на други неприятели, посочени също при разсадите и оранжерийните култури, се използват съответните инсектициди. Срещу колорадски бръмбар по картофи, патладжан, домати се пръска 10 мл/дка Вазтак нов 100 ЕК; 30 мл/дка Нексид 015 КС; 10 мл/дка Фюри 10 ЕК; 50 мл/дка Нуреле дурсбан; 20 мл/дка Биская 240 ОД; 6 г/дка Актара 25 ВГ; 6 г/дка Моспилан 20 СП; 10 мл/дка Калипсо 480 СК; 20 мл/дка Алверде 240 СК; 6 мл/дка Кораген 20 СК и 4-6 г/дка Дантоп 50 ВГ. Може да се наблюдава поява на скакалци, срещу които се третира със 120 мл/дка Дурсбан 4 Е; 20 мл/дка Вазтак нов 100 ЕК; 50 мл/дка Карате зеон 5 СК.

През този месец падат и първите градушки. Нанесените щети се оценяват след 2-3 дни. На малки площи се отстраняват силно повредените растителни части. След около седмица пострадалите посеви се пръскат с 0,15% Шампион ВП, задължително с прибавяне на 0,05% прилепител. Прави се подхранване с 10-20 кг/дка амониева селитра. По преценка пестицидните разтвори се комбинират и с листен тор.

При третиране на лукови и зелеви култури към пестицидните разтвори се прибавя по 0,05% прилепител.

Да се спазват всички изисквания за приложение (регистрирани ПРЗ, качествено пръскане, дозировки, карантинни срокове), транспортиране и съхранение на химичните средства за растителна защита. Да се съблюдават хигиенно-санитарните норми за работа с отровни вещества. Да се води дневник за третиранията.