Овощни култури през юни

Автор(и):  проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделие в Кюстендил
Дата: 11.07.2015      1309

При ябълката трябва да подължат пръсканията срещу струпясването, тъй като опасността от първични заразявания все още съществува. Отделянето на аскоспори обикновено продължава около два месеца, считано от началото на узряването им, което за условията на нашата страна настъпва при разпукване на пъпките. През тази година в основните ябълкопроизводителни райони този период започна в края на март и в началото на април за повечето сортове. Проблемът с опазване на листата и плодовете от струпясване се усложнява, ако е допусната първична зараза. Освен срещу струпясването пръсканията през юни са насочени и срещу брашнестата мана.Обикновено през този месец срещу двете гъбни болести се провеждат две или три пръскания в зависимост от условията за развитие на патогените. За едновременна борба срещу двете болести се използва един от следните фунгициди: Строби ДФ – 0,02%, Флинт макс ВГ – 0,02%, Скор 250 ЕС – 0,02%, Систан екозом ЕВ – 60 – 180 мл/дка, Строби ДФ/Дискус ДФ/ - 0,02%, Хорус 50ВГ-0,03%, Шавит Ф 72ВДГ – 0,2%, Ардент 50СК – 0,02%, Луна експирианс – 20-75мл/дка или фунгицидните смеси: Строби ДФ -0,02% плюс Делан 700ВДГ – 0,035%, Делан 700ВДГ - 0,035% плюс Байфидан 250 ЕК – 0,015%, Дитан М-45 – 0,3% плюс Байфидан 250 ЕК – 0,015%.

За предотвратяване появата на устойчивост на гъбата, причиняваща струпясването /Venturia inaequalis/, най – добре е за борба срещу нея да се редуват фунгициди с различен механизъм на действие върху патогена или да се използват фунгицидни смеси.

При силно чувствителните на брашнеста мана сортове трябва да продължи зелената резитба за отстраняване на заразените леторасли.

Сортовете, устойчиви на струпясване – Прима, КООП-10, Фролина, Либърти, Джонафрий, Джонатан, Пионер, Макфрий, Пилот, Топаз, Новамак, Сава, Рубинола др., се пръскат само срещу брашнеста мана и при тях може да се използва и един от фунгицидите: Байфидан 250 ЕК – 0,015%, Топсин М 70ВДГ – 0,12%, Кумулус ДФ – 0,2%. При високи температури да не се пръска с Кумулус ДФ, който е сяра-съдържащ фунгицид и може да причини пригори при някои сортове.

През юни се извършват пръскания и срещу ябълковия плодов червей, калифорнийската щитоносна въшка и листните въшки. Третиранията срещу неприятелите се комбинират с тези срещу болестите. За борба срещу ябълковия плодов червей в списъка на одобрените инсектициди са включени: Афърм 095СГ - 0,3%, Вазтак нов 100ЕК – 0,0125%, Волиам Тарго 063СК – 75 мл/дка, Децис 2,5ЕК – 0,03%, Диклайн 2,5ЕК – 0,03%, Дека ЕК – 0,03%, Дурсбан 4Е – 0,2%, Нексид 015КС – 0,03%, Суми алфа 5ЕК – 0,02%, Карате зеон 5КС– 0,02%, Карате експрес ВГ – 60-100 г/дка, Калипсо 480СК – 0,02%, Кораген 20СК - 0,016% Релдан 40ЕК – 0,12%, Пиринекс 48ЕК – 0,12%, Суперсект мега – 0,015%, Ефциметрин 10ЕК - 0,03%, Циклон 10ЕК – 30 мл/дка, Циперфор 100ЕК – 30 мл/дка, Шерпа 100ЕК – 0,03%.

За борба срещу калифорнийската щитоносна въшка са регистрирани инсектицидите: Би-58 0,2%, Дурсбан 4Е – 0,15%, и Пиринекс 48ЕК – 0,15%.

През този период обикновено се повишава плътността на червения овощен акар и при достигане на икономическия праг на вредност се налага да се проведе пръскане. Използва се с един от акарицидите: Вертимек 018 – 100 мл/дка, Волирам тарго 063 – 0,075%, Енвидор 240СК – 40 мл/дка, Ортус 5СК – 0,05%, Санмайт 20ВП – 0,05%, Масай ВП – 25 г/дка.

При крушата трябва да продължат пръсканията срещу струпясването, белите и кафявите листни петна. За борба срещу тези болести се използва един от фунгицидите или фунгицидните смеси, посочени за борба срещу струпясването при ябълката. За опазване плодовете на крушата от червясване се провеждат същите пръскания и се използват същите инсектициди както при ябълката.