Нова книга за растителна защита при зърнено-житните култури

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 11.08.2015      1393

За 90- годишния си юбилей Институтът по земеделие – Карнобат разработи и издаде луксозна книга за растителна защита при зърнено-житните култури. Книгата е изцяло външно финансирана и е с практично – приложна насоченост, имаща за цел подобряване и улесняване извеждането на борбата с болести, неприятели и плевели в зърнено-житните култури. Вредителите са онагледени с богат снимков материал и са описани циклите им на развитие за улеснено ориентиране на зърнопроизводителите. Разгледани са основните моменти за превенция и борба с болести, неприятели и плевели от засяване до прибиране на културата. Обърнато е внимание на безопасното прилагане на пестициди, с цел опазване на околната среда и здравето на човека. Обяснени са основните аспекти на интегрираната растителна защита. Посочени са и разрешените пестициди за употреба при зърнено-житните култури. Книгата е необходим наръчник за всеки земеделец, занимаващ се със зърнопроизводство.

На книжния пазар от 2007 г. е и книгата “Зърнено-житни култури. Болести, неприятели и плевели по земеделските култури” с автори Йорданка Станчева, Иванка Лечева и Щелиана Калинова. В поредицата на издателство Пенсофт "Болести, неприятели и плевели по земеделските култури" са обобщени съвременните знания за основните групи вредители по земеделските растения. На основата на богат илюстративен материал са разгледани техните морфологични особености, биологична характеристика и екологични изисквания. Специално внимание е отделено на правилното идентифициране на вредителите с помощта на разработените за целта определителни таблици. В книгата са представени подробно всички известни мерки за контрол - агротехнически, физико-механични, биологични и химични - при всеки един вредител.

Източник: Селскостопанска академия