В срок от две години Европейската служба по безопасност на храните ще реши окончателно съдбата на няколко пестицида

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 30.08.2015      1723

През месец май 2015 г. Европейската комисия взе решение да ограничи използването на клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд, прилагани в земеделието. В момента на територията на страните от ЕС е забранено прилагането на трите пестицида при третиране на почвата и семената на зърнени култури, които са атрактивни за пчелите и са различни от зимни житни култури.

В срок от две години Европейската служба за безопасност на храните (EFSA) ще оцени рисковете за пчелите от листна употреба на гореспоменатите пестициди, като за целта до края на месец септември 2015 г. всяка една страна членка на ЕС трябва да внесе подробни доклади с оценка на риска. Поканата за представяне на данни от този характер е първата стъпка за взимането на окончателно и адекватно решение относно проблема с изчезването на пчелите.

Заинтересованите страни се задължават да представят пълна информация за ефектите, експозицията и рисковете от трите субстанции по отношение на пчели, търтеи и диви пчели.

Анализите ще включват:

  • данни от научноизследователски дейности;
  • доклади за изследвания, като например критични лабораторни изследвания, проучвания за хронична токсичност, данни за остатъци, и теренни проучвания;
  • националните оценки и / или мониторингови данни.