Приемът по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ започва на 29 юни 2015 г.

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 17.08.2015      1233

Приемът на проекти по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани от Програмата за развитие на селските райони ще започне на 29 юни и ще продължи до 24 юли 2015 г. Това става ясно от заповедта на министър Десислава Танева за отваряне на прием по мярката.

„Индикативният бюджет е 35 млн. евро, което е около половината от ресурса по мярката. Освен това бенефициентите ще могат да ползват безплатно услугите на Националната служба по съвети в земеделието при изготвянето на бизнес плановете по проектите в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика”, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев.

Кандидатите по по подмярка 6.1. за първи път ще имат възможността да да подадат своите документи и по електронен път. Те трябва да попълнят и подадат в избрана от тях областна дирекция на ДФ „Земеделие” заявление за предоставяне на права за достъп и ползване на електронен модул.

Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1.