Байер Агро Арена: Многофункционална растителна защита от най-висок клас!

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 05.08.2015      3092

На четири пилотни платформи в Нова Загора, с.Дропла, Силистренско, Русе и с.Софрониево, Врачанско, Байер КропСайанс показа на професионалните земеделски производители от страната резултатите от тестването на своето актуално пестицидно търговско портфолио в реална обстановка, тенденциите за развитие и хоризонтите за прилагането им в основните земеделски култури – пшеница, ечемик, царевица, рапица и слънчоглед, както и набора от рапични хибриди, селекция на германската компания, които предлага на нашия семенарски пазар. Тези ДМО платформи, е мнението на корпоративния маркетинг на Байер Кропсайнс , създават контакти между различни професионални среди и отделни производители, акумулират обратна връзка, базирана на разнопосочни мнения, нагласи ивзаимозействия.

Ралица Янакиева, мениджър на Байер КропСайнс България, потвърди ангажимента и отговорностите на водещата в глобален план германска агрохимическа и семенарска компания да участва в широкоформатната трансформация на световното земеделие за превръщането му в устойчив производствен отрасъл с гарантиран растеж в несигурна климатична и фитосанитарна среда. За постигането на тази стратегическа цел проектът на Байер КропСайанс предвижда впечатляващо голям финансов и научен ресурс за създаване на иновационен конвейр. Иновациите, според концепцията на Байер КропСайнс, са разпознаваема характеристика на бранда, горивото, което изстрелва корпоративната мисия в нова, по-висока орбита.

ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРЕЩАТА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА В БРОЙ 6/2015 НА СП."РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"