В зеленчуковата градина през май

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 29.06.2015      2805

Оранжерийно производство

Отглежданите култури са във фаза масово плододаване. В неотопляемите оранжерии започват първите беритби, а в отопляемите се провеждат масови беритби – 2-3 пъти седмично. Необходимо е внимателно да се подбират ПРЗ – с по-кратък карантинен срок. Задължително да се спазват карантинните срокове.

Поради повишаване на външните температури и интензивността на слънчевото греене трябва да се направи засенчване там, където все още не е направено. За целта се използва варов разтвор или готови смеси, които се предлагат в агроаптеките. За поддържане на въздушната влажност в съоръженията пътеките трябва да се оросяват няколко пъти през деня. Ежедневно или най-малко два пъти седмично посевите да се обследват за нападение от болести и неприятели. Като източници на информация могат да се използват цветните лепливи уловки, които се поставят още при засаждане на растенията на нивото на върха. През вегетацията те следват нарастването на растенията. Листата, дръжките и плодовете с петна от болести, колонии от листни въшки, купчинки яйца, ларви, мини и др. се събират и изнасят от оранжерията и се унищожават.

По растенията в оранжериите могат да се наблюдават болестите, описани при разсадите:

При доматите това са: черни листни петна (алтернария), брашнеста мана, сиво гниене (ботритис), листна плесен. При нападение посевите се третират с ПРЗ, посочени при разсадите. На пазара се предлагат семена от сортове домати, устойчиви на листна плесен. Ако все пак се установят петна, растенията се пръскат с 0,1% Топсин М.

При краставици: Основните болести, които могат да вредят при краставиците, са брашнеста мана и кубинска мана. Много от сортовете краставици, отглеждани в оранжериите, са устойчиви на брашнеста мана. При чувствителните след поява на симптоми се третира с препоръчаните при разсадите фунгициди. Осигуряването на отопление през ранните сутрешни часове ограничава нападението от кубинска мана. При поява се пръска през 7-10 дни с 0,3% Корсейт М ДФ, 0,25% Корсейт Р ДФ, 0,3% Алиет флаш, 0,04% Икуейшън про, 0,15% Верита ВГ, 0,2% Превикур Енержи, 0,075% Куадрис, 0,075% Амистар, 0,25% Галбен 8 М 65, 0,25% Манкоцеб 80 ВП. При краставиците вече има устойчиви сортове на това заболяване.

От неприятелите вредят оранжерийна белокрилка, листни въшки, трипсове, доматеният миниращ молец, гъсеници и акари. Срещу оранжерийна белокрилка, листни въшки, трипсове, акари и доматения миниращ молец се пръска с продуктите, посочени при разсадите. Срещу гъсениците растенията се третират с 0,05% Децис 2,5 ЕК, 0,025% Суперсект мега, 0,04% Нексид, 0,03% Вазтак Нов 100 ЕК, 0,08% Конфидор енержи, 0,1% Дипел 2Х, 150 г/дка Афърм.

За борба с галови нематоди и смучещи неприятели (оранжерийна белокрилка, листни въшки и трипсове) с хранителния разтвор чрез капковата система може да се внесе по 1 л/дка Видейт 10 Л – 2 седмици след разсаждането и при необходимост още 1-2 пъти през 15-20 дни. Само срещу смучещи неприятели по този начин да се прилага и Актара 25 ВГ – при растения до 6-седмична възраст 2 пъти през 14 дни по 40 г/дка, а над тази възраст третирането е еднократно по 80 г/дка.

Полско производство

Предстои разсаждането на средноранни домати, пипер, патладжан и краставици. Преди разсаждането в браздите се разхвърля Вениш 300 г/дка срещу попово прасе.

На полето във фаза усилен растеж и развитие са ранните посеви зеле, лук, чесън, картофи, грах, бакла и фасул. При поява на мана по зелето и граха се провеждат третирания с подходящи ПРЗ - 0,25% ридомил голд, 0,3% Корсейт М ДФ, 0,15% Верита ВГ. По разсадените вече ранни домати се следи за нападение от кафяви листни петна и мана, а при интензивни дъждове – и от бактериози. Срещу първите две се третира с ПРЗ, посочени при разсадите и оранжерийното производство, а срещу бактерийните петносвания се прилагат медсъдържащи средства – 0,3% Шампион, Корсейт, Фунгуран.

При установяване на нападение от листни въшки по баклата и граха се прилагат ПРЗ, посочени при разсадите. На площи с установени над 5 ларви телени червеи на 1 кв.м е препоръчително да се внасят преди разсаждане на безразсадовите домати гранулирани инсектициди – 4 кг/дка Мокап 10 Г.

Продължава борбата срещу миниращата муха по луковите култури и зелевата муха – по зелето и репичките. Борбата срещу посочените мухи се води срещу възрастните форми. Ефикасни са 70 мл/дка н.Нуреле Д, 30 мл/дка Вазтак Нов 100 ЕК. Извършват се 2 третирания през интервал от 7 до 10 дни с един от посочените инсектициди. При установяване на повреди от грудкови хоботници и галица по граховите посеви се пръска със 150 мл Дурсбан 4Е, 25 мл Суми алфа 5 ЕК, 70 мл Нуреле Д за 1 декар. Същите са ефикасни и срещу граховия зърнояд. Първото пръскане е по време на цъфтежа, поради което трябва да се вземат мерки за опазване на пчелите.

Листните зеленчуци салати и спанак, също лук и чесън за зелено и репичките, които се предлагат за свежа консумация, да се третират само в краен случай, като задължително се спазват карантинните срокове. При пръскане на лукови и зелеви посеви към пестицидните разтвори се прибавя прилепител.

Да се спазват всички изисквания по прилагане, съхранение и транспорт на пестицидите. Да се води дневник за третиране на посевите, съгласно изискването на БАБХ.