В овощната градина през май

Автор(и):  проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделие в Кюстендил
Дата: 25.05.2015      2613

При ябълката май обикновено се провеждат две пръскания, които са насочени срещу струпясването, брашнестата мана, ябълковия плодов червей, калифорнийската щитоносна въшка, листоминиращите молци, акарите и листните въшки. За борба срещу болестите се използва един от фунгицидите: Строби ДФ – 0,02%, Флинт макс ВГ – 0,02%, Скор 250 ЕС – 0,02%, Силит 40СК-0,16%, Систан супер 24ЕК-0,16%, К – 0,0075%, Строби ДФ/дискус ДФ/ - 0,02%, Хорус 50ВГ-0,03%, Шавит Ф 71,5 ВП - 0,2%, Шавит Ф 72ВДГ – 0,2%, Ардент 50СК – 0,02%, Болеро 12 ЕК-0,06%, Луна експирианс – 20-75мл/дка или фунгицидните смеси: Строби ДФ -0,02% + Делан 700ВДГ – 0,035%, Делан 700ВДГ - 0,035% + Байфидан 250 ЕК – 0,015%, Дитан М-45 – 0,3% + Байфидан 250 ЕК – 0,015%.

За борба срещу ябълковия плодов червей към фунгицидния разтвор се добавя един от следните инсектициди: Афърм 095СГ - 0,3%, Вазтак Нов 100ЕК – 0,0125%, Волиам тарго 063СК – 75 мл/дка, Децис 2,5ЕК – 0,03%, Диклайн 2,5ЕК – 0,03%, Дека ЕК – 0,03%, Дурсбан 4Е – 0,2%, Нексид 015КС – 0,03%, Суми алфа 5ЕК – 0,02%, Карате зеон 5КС– 0,02%, Карате експрес ВГ – 60-100 г/дка, Калипсо 480СК – 0,02%, Кораген 20СК - 0,016%, Релдан 40ЕК – 0,12%, Пиринекс 48ЕК – 0,12%, Суперсект мега – 0,015%, Ефциметрин 10ЕК - 0,03%, Циклон 10ЕК – 30 мл/дка, Циперфор 100ЕК – 30 мл/дка, Шерпа 100ЕК – 0,03%. Вазтак Нов 100ЕК – 0,0125%, Дурсбан 4Е – 0,2%, Карате експрес ВГ – 60-100 г/дка, Нексид 015КС – 0,03%, Суми алфа 5ЕК – 0,02%, Суперсект мега – 0,015%, Циклон 10ЕК – 30 мл/дка, Ефциметрин 10ЕК - 0,03%, Циперфор 100ЕК – 30 мл/дка, Шерпа 100ЕК – 0,03% са ефикасни и срещу кръгломиниращия молец. За борба срещу калифорнийската щитоносна въшка са регистрирани Би-58 0,2%, Дурсбан 4Е – 0,15%, и Пиринекс 48ЕК – 0,15%.

Срещу ябълковия плодов червей може да се използва и Димилин 25ВП – 0,04%, който се прилага при масов летеж и по-точно преди излюпване на яйцата.

При крушата през този период пръсканията са насочени срещу струпясването, листните петна/бели и кафяви/, обикновената крушова листна бълха, ябълковия, крушовия и източния плодови червеи. Срещу болестите се използва Дитан М-45 – 0,3% или Луна експирианс – 20-75мл/дка. Срещу обикновената крушова листна бълха към фунгицидния разтвор се добавя един от следните инсектициди: Вазтак Нов 100 ЕК - 0,02%, Децис 2,5 ЕК- 0,03 %., Суми алфа 5ЕК/Сумицидин 5ЕК – 0,03%, Карате експрес ВГ – 100-140 г/дка, Синеис 480СК – 20- 37,5мл/дка.За опазване на плодовете от червясване при крушата се използва един от изброените инсектициди за борба срещу ябълковия плодов червей.

Дюлите се пръскат срещу кафявото гниене и плодовите червеи. За борба срещу кафявото гниене се използва Хорус 50ВП – 0,03%, или Луна експирианс – 20-75 мл/дка, а срещу плодовите червеи един от инсектицидите, посочени за борба срещу ябълковия плодов червей.

В края на май в повечето овощарски райони при благоприятни условия за развитието на огнен пригор масово се появяват симптомите на тази бактерийна болест. Тя нанася сериозни щети при круша, дюля и ябълка. За ограничаване на щетите се провежда резитба за отстраняване на заразените клони и леторасли/реже се 30-40 см под мястото на заразата/, след което раните се замазват с блажна боя + медсъдържащи препарати като Бордолезов разтвор, Фунгуран ОН 50ВП, Шампион ВП. Инструментите за резитба се дезинфекцират след всеки отрез със спирт за горене или белина, разредена с вода в съотношение 1:10. Освен резитба за предпазване на дърветата от заразяване се провеждат и пръскания с Бордолезов разтвор – 1% , Фунгуран ОН 50ВП – 0,3% или Шампион ВП – 0,3%. При благоприятни условия за развитие на болестта – чувствителни сортове, хладно и влажно време, както и наличието на зараза от миналата година, профилактичните пръсканията се провеждат в интервал от 5-7 дни.