Биоразнообразие за устойчиво развитие
22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 04.07.2015      1210

Темата на Международния ден на биологичното разнообразие, обявена за 2015 г. от Секретариата на Конвенцията за биологично разнообразие в гр. Монреал, Канада, е „Биоразнообразие за устойчиво развитие“. Посланието отразява важността на усилията на всички държави, за създаване на цели за устойчиво развитие (SDGs), като част от Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (Post-2015) за периода от 2015-2030 г. и значението на биологичното разнообразие за постигане на устойчивото развитие.

Изборът на темата подчертава приемането на Декларацията от Гангуон от министри и участници във висшия министерски сегмент на Дванадесетата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие в Ю. Корея през 2014 г. Декларацията от Гангуон подчертава значението и ключовия принос на Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011 – 2020 г., неговите 20 цели от Аичи и Визията му до 2050 г. за Програмата на изпълнението на Целите за устойчиво развитие след 2015 на ООН. Декларацията приветства значението, дадено на биологичното разнообразие в заключителния документ на Откритата Работна група по Целите за устойчиво развитие.