Новата Програма за раз­ви­тие на сел­ски­те райони 2014/2020

Автор(и):  Нора Иванова, Редактор Растителна Защита /РЗ/
Дата: 05.03.2014      913

Настоящата 2014 та вероятно ще бъде нулева за производителите, защото към настоящия момент все още няма опредлени бюджети по мерките. Самите мерки и подмерки в програмата също все още не са окончателно формулирани. Очаква се финализирано представяне на новия програмен период в края на Януари 2014, с възможност за удължаване до Юни 2014, според министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков. Ще се състоят редица срещти с различни браншови организации не смао в България, но и в Европейския съюз, за да се изгради обща политическа визия за предтоящия програмен предиод. За момента не е стратирал дори прием по ПРСП, тъй като тя все още не е одобрена. Надеждите остават за втората полвина на годината след Юни 2014. prsr.government.bg/