Corteva

АЗОТНА ФИКСАЦИЯ с УТРИША™ N

Автор(и):  Corteva Agriscience™
Дата: 02.04.2024      212

До +7кг/дка азот от въздуха – вече е възможно ! АЗОТНА ФИКСАЦИЯ ОТ ВЪЗДУХА с УТРИША™ N

УТРИША™ N е новият начин да осигурите азот, в нужните моменти на културата, от атмосферата. Това естествено подобрява жизнеността на вашата култура през целия вегетационен период, което води до по-добра възвръщаемост на инвестициите.

УТРИША™ N съдържа първата си по рода бактерия Methylobacterium, която колонизира културата във вегетативните й части и осигурява на културата азот в усвоима форма усвоен от въздуха. Утриша® N навлиза в растението през устицата на листата, прониквайки във вътрешността на фотосинтетичните клетки и се установява до цитоплазмата, която е най-близо до хлоропласта, където има по-големи количества желязо и молибден.

Утриша® N метаболизира уловения азот от въздуха чрез процеса наречен нитрогенеза и го превръща в усвоим за културата азот.

Утриша® N е с 100% биологичен произход и присъства в списъка на БАБХ за подобрители на почвата и намаление на торовите норми като част от екосхемите по новата СП.

Регистрацията на Утриша® N е при всички полски култури, зеленчуци, овощни и лозя в доза 33.3 г/дка.

Прочетете повече тук >>> https://bit.ly/41wcUdj